Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Brede maatschappelijke alliantie bespreekt overbruggen coronacrisis

Op woensdag 24 maart 2021 vond opnieuw een digitale bijeenkomst plaats van de Brede maatschappelijke alliantie. De 3e van dit jaar. Sinds het begin van de coronacrisis voert de gemeente op deze wijze regelmatig en intensief overleg met haar maatschappelijke partners.

Uitdagingen van de coronacrisis

Ongeveer 20 inwoners, met een achtergrond in bijvoorbeeld het onderwijs, de cultuursector, welzijn, zorg, retail, sport of horeca, bespraken samen met de gemeente de uitdagingen die het coronavirus met zich meebrengt. Dit keer stond in de alliantie de verantwoorde opening van Noordwijk centraal, de zogenaamde Noordwijk Open Up. 

Perspectief bieden

Gemeentesecretaris Frans Mencke koppelde terug over een aantal zaken die de afgelopen weken hebben gespeeld. Zo heeft wethouder Roberto ter Hark samen met de regiogemeenten een brief naar de minister van Economische Zaken gestuurd. Met als doel om onze ondernemers meer perspectief te bieden middels en routekaart voor heropening van winkels en horeca. Ook ging de gemeentesecretaris in op de acties die de gemeente in samenwerking met partners op dit moment uitvoert en die worden voorbereid. 

Noordwijk Open Up

Vervolgens werden de deelnemers in 4 verschillende break-outsessies verdeeld. Elk had een thema: retail, horeca, cultuur/welzijn/onderwijs en verenigingen/evenementen. In deze sessies werd gekeken hoe de verschillende sectoren er voorstaan en wanneer en op welke wijze zij verantwoord open kunnen. 

Ondanks de sombere boodschap van premier Rutte bij de persconferentie (geen nieuwe versoepelingen) en de negatieve effecten voor alle sectoren, werd met positieve blik gekeken naar wat er eventueel wel mogelijk is. Waar hebben de sectoren het meeste baat bij en waar is extra steun nodig? 

Creatieve initiatieven 

Zo wilde de groep van Stephan Stokkermans (horeca) onderzoeken hoe we de verblijfstoeristen rondom Pasen in Noordwijk meer ruimte kunnen geven. De groep van Ria Vink (retail) pleitte voor het (verantwoord) toelaten van voorbijkomend publiek in winkels en voor coaches, die toeristen kunnen attenderen als het ergens te druk wordt (bijvoorbeeld bij de bollenvelden). 

De groep van Martin Bruchner (verenigingen) gaf aan beter te willen kijken naar welke (kleinere) evenementen wel mogelijk zijn. De groep van Suzan Schouten (onderwijs, cultuur, welzijn) stelde voor een proef te houden voor een evenement in de buitenlucht, die voor en door jongeren kan worden georganiseerd met de hulp van sneltesten. Ook de mogelijkheid om als proef iets in theater De Muze te organiseren kwam als idee uit de bus.

Burgemeester Wendy Verkleij gaf aan deze initiatieven erg positief te ontvangen. Natuurlijk moet de gemeente zich houden aan de regels die zijn bepaald door de Veiligheidsregio en rijksoverheid. Maar hopelijk liggen er de komende weken kansen voor nieuwe activiteiten die bijvoorbeeld met toegangstesten worden georganiseerd.

Ook aandacht voor welzijn en zorg

Ook werden onderwerpen op het gebied van welzijn en zorg besproken. Marion Loor (Welzijn Noordwijk) en Ria Eijck (wijkcoördinator eerstelijnszorg) gingen bijvoorbeeld in op de campagne ‘Blijf in beweging’ van Goed Bezig Noordwijk. Meer aandacht voor sporten en bewegen om fit en gezond te blijven in deze tijd.

Bij de volgende alliantie in april 2021 staat het welzijn van de inwoners in de gemeente en sociale effecten, bijvoorbeeld toegenomen huiselijk geweld, schoolachterstanden en eenzaamheid, ter verdieping op de agenda.

Geïnteresseerd in de alliantie?

De maatschappelijke alliantie draagt bij aan maatschappelijk draagvlak binnen onze mooie gemeente. Bouwt jouw organisatie, bedrijf of vereniging ook actief mee aan de Noordwijkse samenleving en heb jij interesse om een keer deel te nemen aan de alliantie? Neem dan contact op met de secretaris van de alliantie Stephan Jansen via gemeente@noordwijk.nl