Bouwrijp maken locatie tijdelijke hal De Schelft

De gemeente maakt de komende dagen het terrein voor de tijdelijke hal verder bouwrijp. Ondertussen wordt het aanvragen van de bouwvergunning voorbereid.

Vervanging

Woensdag 9 juni 2021 heeft de commissie Welzijn gesproken over verschillende voorstellen over De Schelft. Eén van de voorstellen was het raadsvoorstel ‘Tijdelijke multifunctionele hal ter vervanging van De Schelft’. 

Advies

De commissie adviseert de gemeenteraad om positief te besluiten over de realisatie van de tijdelijke hal. Het college heeft half mei al groen licht gegeven voor het bouwrijp maken van het terrein aan de Schelftweg. Het college wil namelijk vaart maken. 

Wegschuiven grond

Voorzien van het positieve advies van de commissie betekent dat de komende dagen wordt doorgewerkt. De werkzaamheden bestaan uit het wegschuiven van de bovenste grondlaag. 

Aanbesteding start

De gemeente wil de hal nu zo snel als mogelijk opbouwen. De aanbesteding van de tijdelijke hal start volgende week. De gemeente bereidt de aanvraag voor van een omgevingsvergunning. 

Medio november

De gemeente verwacht dat de hal medio november 2021 er staat en in gebruik genomen kan worden. Goed te weten. De bouw van de tijdelijke hal kan pas starten nadat de gemeente de omgevingsvergunning heeft ontvangen.