Bouwen aan weerbaarheid in bestuur en organisatie

De evaluatie van het integriteitsbeleid is afgerond. Burgemeester Wendy Verkleij heeft de gemeenteraad met een brief op de hoogte gesteld van de uitkomsten. De opdracht: op basis van dit onderzoek verder bouwen aan weerbaarheid in bestuur en organisatie.

Necker Van Naem

Bureau Necker Van Naem heeft de evaluatie uitgevoerd. De komst van het bureau werd vorig jaar juli aangekondigd. Hun onderzoek richtte zich op de vraag naar de stand van zaken van het integriteitsbeleid en wat er nodig is om het ambtelijke en bestuurlijke integriteitsbeleid te versterken. De conclusies en aanbevelingen zijn besproken in het presidium, het college en de directie. Ze onderschrijven deze.Burgemeester Wendy Verkleij

Veel gesprekken

De onderzoekers hebben veel gesprekken gevoerd met gemeenteraadsleden, collegeleden en leden van de ambtelijke organisatie. Het zijn waardevolle waarnemingen die de burgemeester heeft opgenomen in haar brief aan de raad. Ze geven goed weer op welke punten verbeteringen wenselijk zijn. 

Weerbaarheid versterken

Noordwijk heeft zowel in de structuur als in de cultuur stappen te zetten. In de structuur omdat de regelingen en protocollen nog onvoldoende doorleefd of herkend worden. In de cultuur omdat de regels, gedragscodes en protocollen nog sterker verankerd kunnen worden in de manier van werken, in het denken en de omgangsvormen. Een verdere ontwikkelslag is dan ook nodig om te komen tot een weerbaar bestuur en organisatie.

Plan van aanpak 

Er is werk aan de winkel. Bij de evaluatie presenteert de burgemeester dan ook een plan van aanpak. De routekaart loopt tot en met het voorjaar van 2022. Tegen die tijd is de nieuwe gemeenteraad van Noordwijk gekozen en zal een nieuw college aantreden. Het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad kunnen dan op een stevige basis starten.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Burgemeester Verkleij: Integriteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van raad, college en ambtelijke organisatie. De evaluatie stelt ons in staat om aan de slag te gaan met een reeks verbeterpunten. Ons doel: de ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid te verstevigen en te bestendigen. Iedereen met wie we samenwerken aan mooie resultaten voor onze inwoners moet van een integer bestuur op aan kunnen. Alleen dan kunnen we vanuit vertrouwen de verbindingen aangaan met onze samenleving.

Lees ook de brief die de burgemeester aan de gemeenteraad heeft gestuurd: 'Brief inzake Integriteitsbeoordeling'.