Bomen rooien voor uw veiligheid

In juli 2022 rooit een aannemer 325 bomen in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Ze zijn dood, ernstig ziek of gevaarlijk. De gemeente plant weloverwogen terug. Al is dat soms niet op dezelfde plek.

Vastgesteld door bomenspecialist

Het gaat om bomen die dood, ernstig ziek of gevaarlijk zijn voor de omgeving. Dit is door een bomenspecialist vastgesteld. De bomen staan door de hele gemeente verspreid. Voor een aantal bomen is een kapvergunning aangevraagd. De kapvergunning is inmiddels gegund. Er zijn geen bezwaren gemeld.

Een groene boomrijke gemeente

In het najaar kijkt de gemeente of op de plek waar deze bomen stonden een goede en gezonde boom terug geplant kan worden. Soms lukt dat niet omdat er bijvoorbeeld in de grond leidingen en kabels liggen. Dan zoekt de gemeente naar een andere oplossing. 

Een goede start geven om er lang van te genieten

Bomen zijn mooi en doen nuttig werk. Zo helpen ze bij hete zomers mee oververhitting te voorkomen. De gemeente doet dan ook haar best om de nieuwe bomen een goede start te geven. Hoopt op die manier bij te dragen aan een lang en gezond bomenleven. 

Verder lezen