Blijf thuis. Ook op zonnige dagen

Samen met haar collega-burgemeesters uit de regio houdt burgemeester Verkleij de weerberichten scherp in de gaten. Zonnige dagen bepalen de verwachting over wat mensen doen. Er op uit. Frisse neus halen. Of niet. En dus ook de maatregelen die genomen worden.

Taskforce - Veiligheidsregio Hollands Midden

Alle gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) hebben de taak om met elkaar passende maatregelen te bepalen en te nemen bij een te grote toeloop, waaronder die van recreanten. Het samenspel tussen de gemeentelijke Taskforce en de VRHM werd goed beschreven in de brief van burgemeester Verkleij aan de gemeenteraad.

Weer grootste bepaler

“Onze stranden, duinen en bollenvelden kunnen zo maar veel mensen aantrekken. Het weer is daarbij de grootste bepaler. Komende zondag verwachten we mooi weer. Dus we zijn alert en denken na over wat we zouden moeten doen. We stellen scenario’s op. Onze oproep is nog steeds: kom niet, blijf thuis, en geef gehoor aan de afgekondigde richtlijnen. We wijzen op het nut en de noodzaak van het naleven van de maatregelen”, aldus de burgemeester. 

Aandacht voor locaties

“In de gemeente Noordwijk is het afgelopen weekend goed gegaan. Al zijn er enkele locaties die onze aandacht hebben. Een ervan is Langevelderslag. We monitoren hoe het er gaat. Onze Boa’s en Politie zijn dag en nacht in de weer. Ze vertellen wat er plaatsvindt. Op dit moment nemen we nog geen aanvullende maatregelen. Mocht het nodig zijn sluiten we de parkeerplaats bij Langevelderslag en kunnen we in overleg met de VRHM de toegang tot de Langevelderslag afsluiten”. 

Samenwerken

“We zijn in nauw overleg met de VRHM om naar behoren passende maatregelen te nemen. Daarbij denken we aan allerhande mogelijkheden om de grote toeloop van recreanten naar de bollenvelden en stranden te voorkomen. We werken daarbij gericht samen met onze buurgemeenten.”