Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Bijdankt voor het tellen

Iets meer dan 11.000 mensen deden dit jaar mee aan de Nationale Bijentelling. Misschien telde je ook mee. Hartelijk dank daarvoor. Zo houden we goed zicht op hoe het met onze bijen gaat.

Mooie telling

We zijn aan het wilde bijen tellen geslagen. Al die bijentellers telden vorige week ruim 190.000 bijen en zweefvliegen. Ondanks het koude weer. De Honingbij werd het meest geteld. Het beste nieuws is natuurlijk dat steeds meer mensen meedoen. Onze mooie bijen leren waarderen. Ook in onze gemeente werd er geteld. Hiernaast zie je een melding die werd doorgegeven. Bijentelling

Beschermen

Onze wilde bijen zijn erg belangrijk voor ons. Iedereen kan onze wilde bijen beschermen. Het is niet duur. Het is eenvoudig. Zorgen voor voedsel. Het aanplanten van bijvriendelijke planten. Het creëren van nestgelegenheid. En het tegengaan van gebruik van bestrijdingsmiddelen. 

Bermen met bloemen

Natuurinclusief bouwen is een belangrijk thema voor gemeente. In Bronsgeest gaat de gemeente helemaal los op dat thema. De groene wijk zal ook een bijvriendelijke wijk zijn. Gelukkig neemt een bijenhotel weinig plek in. En vindt iedereen een stroken met bijvriendelijke bloemen heel erg mooi. Maar er moet meer kunnen. Lees ‘De groene lat ligt hoog voor Bronsgeest’. 

Benieuwd naar de tellingen? Check de website Nationale Bijentelling en klik rechtsboven op Topo. Dan zie je exact waar in onze gemeente is geteld en hoeveel exemplaren van welke soort. 

Tekst illustratie

Aantal soorten: 4
Aantal exemplaren: 28

Meest geteld Honingbij: 16 exemplaren