Bibliotheek helpt inwoners bij afspraak vaccinatie

De vaccinatiecampagne is op stoom. Komende weken verwacht de GGD de bevolkingsgroep 'jonger dan 65 jaar' uit te nodigen voor een vaccinatieafspraak. De bibliotheken gaan inwoners die daar behoefte aan hebben helpen bij het maken van hun prikafspraak.

Hulp van de bibliotheek

Voor een deel van onze inwoners is het maken van een afspraak voor een vaccinatieprik een ingewikkeld project. Dit omdat zij bijvoorbeeld een taalachterstand hebben en ze het lastig vinden om te bellen of formulieren in te vullen. Om vaccineren voor iedereen toegankelijk te maken ondersteunt de gemeente Noordwijk het initiatief van het Taalhuis en de Bibliotheek Duin- en Bollenstreek. Vanaf 10 mei 2021 kunnen bewoners die daar behoefte aan hebben hier terecht voor assistentie bij het maken van een prikafspraak. 

Bellen met de GGD

Mensen die een uitnodiging in de brievenbus hebben ontvangen kunnen zelf een afspraak maken met de GGD. Dat kan telefonisch of digitaal. De hulp vanuit de bibliotheek bestaat uit het invullen van de gezondheidsverklaring, uitleg geven en het bellen naar de GGD. Na afloop krijgt de inwoner een duidelijke afsprakenkaart mee waarop staat aangegeven waar en wanneer de vaccinatie gehaald kan worden.

Inloopspreekuren Noordwijk en Noordwijkerhout

Mensen die een uitnodigingsbrief van de GGD hebben ontvangen kunnen vanaf 10 mei 2021 terecht bij de inloopspreekuren van de bibliotheken in de gemeente Noordwijk. De bibliotheken zijn alleen voor dit doel geopend. Een afspraak maken is niet nodig. De inloopspreekuren zijn in de Bibliotheek Noordwijk op donderdag tussen 11:00 uur en 13:00 uur. In de Bibliotheek Noordwijkerhout op woensdag tussen 18:00 uur en 20:00 uur. Neem de brief van de GGD en uw identificatiebewijs (paspoort of rijbewijs) mee. 

Overige spreekuren Bibliotheek Duin- en Bollenstreek:

  • Bibliotheek Oegstgeest: donderdag van 14:00 uur tot 16:00 uur
  • Bibliotheek Lisse: maandag van 14:00 uur tot 16:00 uur
  • Bibliotheek Voorhout: dinsdag van 18:00 uur tot 20:00 uur
  • Bibliotheek Warmond: maandag van 18:00 uur tot 20:00 uur
  • Bibliotheek Sassenheim: vrijdag van 11:00 uur tot 13:00 uur

Meer informatie: Taalhuis via Bibliotheek Bollenstreek.

Tekst illustratie

Hulp bij afspraak coronaprik

Kom naar het corona-spreekuur in de Bibliotheek
www.bibliotheekbollenstreek.nl/hulpbijafspraak