Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Bestrijding blauwalg op Oosterduinse meer

Twee aanpakken lijken kansrijk om de blauwalg in het Oosterduinse meer succesvol te voorkomen. Want er moet een einde komen aan de hinderlijke bacteriegroeiexplosies.

Terugkerend en hardnekkig

Blauwalg is een hardnekkig probleem. Terugkerend ook. Elke zomer is het wel raak. Maar wat kun je er tegen doen? Er is lang over nagedacht. Er zijn proeven gehouden. Kansrijk blijken: het afdichten van de bodem van het meer en het plaatsen van een luchtmenginstallatie. 

BlauwalgStudie

Begin 2021 heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland een adviesbureau opdracht gegeven voor een haalbaarheidsstudie naar deze twee aanpakken. Voor de zomer is duidelijk welke het beste is. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de studie en wat de gevolgen zijn. 

Doeltreffendheid en kosten

De studie laat zien wat de doeltreffendheid en de kosten zijn. Voor welke aanpak er ook gekozen wordt, het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt een flink deel van de kosten voor zijn rekening, zo valt te lezen in de brief. Natuurlijk omdat deze organisatie verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit.

Bijdrage

Ook van andere partijen wordt een bijdrage verwacht. Ook van de gemeente. “In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. Op dit moment wachten wij de onderzoeksresultaten van de haalbaarheidsstudie van Rijnland af. Aan het begin van de zomer zullen wij u informeren over de resultaten en vervolgstappen”. 

Toekomstige zandwinning

De collegebrief gaat ook in op de zandwinning. Xella kalkzandsteenfabriek Van Herwaarden B.V heeft laten weten dat het Valkenburgsemeer in Katwijk de komende 15-20 jaar voldoende productiemogelijkheden biedt voor zandwinning. De provincie herbevestigt dat zandwinning in de toekomst in en rond het Oosterduinse meer onwaarschijnlijk is. 

Provincie

De provincie wil ook nog eens de gronden rondom het Oosterduinse in bezit krijgen, zo blijkt uit de collegebrief. Zo komt beetje bij beetje een meer in zicht waar ’s zomers onbezorgd gezwommen kan worden.

Meer weten over blauwalg en de aanpak? Ga naar deze website.

Lees ook de brief ‘Blauwalg Oosterduinse meer’.