Beantwoording aanvullende vragen De Schelft

In een brief heeft het college de aanvullende vragen over De Schelft beantwoord. Ze werden gesteld in de commissie Welzijn, van 20 mei 2021.

Inzicht in dossier

De antwoorden geven een goed inzicht in hoe moeilijk het dossier is en wat er allemaal bij komt kijken om te komen tot goede besluiten. Het luistert nauw.

Ben je geïnteresseerd in De Schelft en wat er allemaal gebeurt? Lees ook de brief van het college ‘Beantwoording aanvullende vragen raadscommissie Welzijn 20 mei 2021’.