Alliantie bespreekt stand van zaken vaccinaties en versoepelingen

De afgelopen bijeenkomst van de Brede Maatschappelijke Alliantie stond in het teken van de stand van zaken van de vaccinaties in Noordwijk, de versoepelingen die het kabinet heeft doorgevoerd en het ophalen van ideeën over een 24 uurs feest als afsluitings- of reflectiemoment na de coronacrisis.

5e bijeenkomst 

Op woensdag 19 mei 2021 vond wederom een bijeenkomst plaats van de Brede Maatschappelijke Alliantie. Het was alweer de 5e bijeenkomst van 2021. Nadat vorige maand werd gesproken over de psychologische en sociale gevolgen van de coronacrisis, stonden dit keer het vaccinatiebeleid, de versoepelingen en een brainstorm over een 24 uurs feest op de agenda. Ook gaf de Stichting Hirado Noordwijk een korte toelichting over de 10-jarige stedenband tussen de gemeente Noordwijk en de Japanse gemeente Hirado.

Aantal besmettingen dalen

Sjaak de Gouw, directeur van de GGD Hollands Midden, gaf een interessante presentatie over het vaccinatiebeleid. Het aantal besmettingen heeft in de gemeente Noordwijk een dalende trend bereikt. In Noordwijk zijn er ook minder besmettingen dan gemiddeld in onze regio, zo gaf hij aan. De vaccinaties zijn erg effectief en er is minder kans om besmet te worden en een ander te besmetten.

1,5 miljoen vaccinaties per week 

De heer de Gouw vertelde dat er op dit moment in Nederland 1 miljoen vaccinaties per week worden gezet. Dat gaat snel oplopen tot 1,5 miljoen per week en misschien zelfs tot 2 miljoen. De GGD kan dat goed aan en wordt in onze regio ook goed geholpen door het Rode Kruis en de basisartsen van het Leids Universitair Medisch Centrum. Voor 5 juli 2021 heeft iedereen boven de 18 die wil een prik. 

Ook hanteert de GGD een lokale maatwerkaanpak voor verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld een mobiele prikunit in oude wijken en een strategie voor arbeidsmigranten. De heer de Gouw gaf aan dat we waakzaam moeten blijven om grote uitbraken te voorkomen. Ook tijdens de zomer blijft de GGD op alles voorbereid.

Stedenband tussen Noordwijk en het Japanse Hirado

Op de agenda stond ook een thema dat niet direct met de coronacrisis te maken heeft: de stedenband tussen de gemeente Noordwijk en het Japanse Hirado. Hierover namen 2 bestuursleden van de Stichting Hirado Noordwijk het woord: Martijn Bilars en Sjef van Leeuwen.

Zij namen ons eerst mee in de geschiedenis. De samenwerking is ontstaan in de oude gemeente Noordwijkerhout. In 1e instantie ging het om uitwisselingen tussen scholen en op voetbalgebied. Ook werd in Noordwijkerhout eerder de Hirado-tulp ontwikkeld. Dit jaar bestaat de stedenband 10 jaar en daarom worden er dit jaar en volgend jaar jubileumactiviteiten georganiseerd.

Meedenken over samenwerking tussen de 2 gemeenten 

De heren Bilars en Van Leeuwen gaven aan dat de Stichting Hirado Noordwijk de bekendheid van de stedenband wil vergroten onder inwoners uit onze gemeente. Ook wil zij een steviger basis gaan leggen en de samenwerking tussen Noordwijk en Hirado verbreden. Denk bijvoorbeeld aan kennisontwikkeling over bijvoorbeeld toerisme en de Kuuroord-status, maar ook aan samenwerking tussen bedrijven en op het gebied van dans, sport, theater, en cultuur. De Stichting sloot dan ook af met de oproep aan de alliantieleden om op dit gebied mee te denken.

Brainstormsessie over een 24 uurs feest 

Het laatste onderdeel van de avond was een brainstormsessie over een 24 uurs feest als mogelijk afsluitings- of reflectiemoment na de coronacrisis. De datum is natuurlijk sterk afhankelijk van het verloop van de pandemie, maar ook van de inzet van de hulpdiensten. Het moet een feest worden voor alle doelgroepen in onze gemeente. Saamhorigheid is een kernwoord. Allerlei activiteiten zijn mogelijk op het gebied van cultuur, sport en muziek. In elke kern kunnen er festiviteiten worden georganiseerd met een eigen karakter. 

Hierover werd op een vrije manier gebrainstormd door de alliantieleden. Vele ideeën passeerden de revue. Van dauwtrappen in de vroege ochtend tot een kroegentocht in de avonduren. Of wat te denken van een culinaire estafette in de restaurants, artiesten op het strand, wandelingen door de drie kernen of een drone-event. Andere suggesties waren een zonsopgang-picknick, een health-event voor jongeren en een lichtshow in de avond.  

Aan het einde van deze sessie spraken de alliantieleden af om een werkgroep op te richten om de plannen verder te ontwikkelen. Bij de volgende bijeenkomst in juni wordt hierover verder gesproken.

Geïnteresseerd in de alliantie?

De gemeente voert sinds het begin van de coronacrisis maandelijks overleg met haar maatschappelijke partners uit bijvoorbeeld het onderwijs, de cultuursector, retail, welzijn, zorg, geloof, sport, verenigingsleven, de ondernemersbranche en horeca. De maatschappelijke alliantie draagt bij aan maatschappelijk draagvlak binnen onze mooie gemeente. Bouwt jouw organisatie, bedrijf of vereniging ook actief mee aan de Noordwijkse samenleving en heb jij interesse om een keer deel te nemen aan de alliantie? Neem dan contact op via gemeente@noordwijk.nl t.a.v. Stephan Jansen, secretaris van de alliantie.