Alle rotondes Duurzaam Veilig

Op vrijdag 19 november 2021 heeft wethouder Roberto ter Hark de verlegde en vernieuwde rotonde Lijnbaanweg - Nieuwe Zeeweg - Weteringkade - Zeestraat feestelijk in gebruik genomen. De gemeente sluit daarmee tevens het project af waarin 10 rotondes Duurzaam Veilig werden ingericht. Er is echter geen tijd om op de lauweren te rusten.

De laatste 

Fietsende wethouder op rotondeEr was op deze rotonde in Noordwijk Binnen al fietsersvoorrang. Toch vonden veel weggebruikers ‘m niet veilig. Daarom heeft de gemeente de rotonde grondig aangepast. De gemeente verplaatste ‘m en maakte meer ruimte voor meer verkeersveiligheid. 

Duurzaam Veilig

De gemeente heeft de afgelopen jaren 10 rotondes aangepast in Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee aan de landelijke richtlijn Duurzaam Veilig. In veel gevallen was daarbij de invoering van de voorrangsregeling voor fietsers het meest opvallende, zoals bij de rotonde Overbeek - Van Berckelweg. Dit is 1 van de richtlijnen.

Regio 

Nog een belangrijk winstpunt. De aanpassingen zorgen ervoor dat Noordwijk aansluit op de manier waarop in de regio op de rotondes de voorrangssituatie is ingericht. Wel zo fijn als alle weggebruikers overal rekening kunnen houden met dezelfde regels  

Geen tijd om op de lauweren te rusten   

Ook na dit project blijft verkeersveiligheid hoog op de agenda staan. Er moet van verkeerswethouder Roberto ter Hark zelfs een tandje bij. Onze dorpen worden groter. Dat brengt meer verkeer met zich mee. We werken daarbij graag met iedereen samen aan veilige verkeerssituaties. Daarbij hebben we specifieke aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsende kinderen.

Met recht blijft verkeersveiligheid hoog op de agenda staan. Lees nog eens terug wat de ontwikkelingen zijn. 

10 in totaal

De afgelopen jaren zijn deze rotondes aangepast aan de richtlijnen uit Duurzaam Veilig:

  • Herenweg - Beeklaan
  • Duinweg - Van Panhuysstraat 
  • Beeklaan - Jan van Gent - Gladiolusstraat 
  • Picképlein 
  • Beeklaan - Bonnikeplein - Boekerslootlaan
  • Duinweg - Northgodreef
  • Overbeek - Van Berckelweg
  • Weteringkade - van de Mortelstraat - Duinwetering
  • Schiestraat - Gooweg - Nieuwe Offemweg
  • Lijnbaanweg - Nieuwe Zeeweg - Weteringkade - Zeestraat

In de kern Noordwijkerhout hadden fietsers al voorrang op rotondes binnen de bebouwde kom. De Zilk heeft geen rotondes. Lees meer over Duurzaam Veilig