Afvalinzameling anders georganiseerd vanwege corona

De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen hebben ook gevolgen voor de afvalinzameling. Dat merkt iedereen. Het is echt even anders.

Geen extra zomerinzameling gft in Noordwijk Binnen en Aan Zee

In de kernen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee kan deze zomer niet de gebruikelijk extra zomerinzameling van gft worden uitgevoerd. 

Ophalen van grofvuil tijdelijk minder 

Om de dagelijkse inzameling van restafval en andere afvalstromen te kunnen garanderen is besloten om tijdelijk in Noordwijk minder grofvuil aan huis op te halen. 

Snoeihout, oud ijzer, elektronische en elektrische apparatuur niet meer opgehaald

Snoeihout, oud ijzer, elektronische en elektrische apparatuur worden tijdelijk helemaal niet meer opgehaald. U kunt deze afvalstromen bij de milieustraat in Katwijk inleveren. Deze is op dit moment op de normale openingstijden open.
Update 01-04-2020: snoeihout, oud ijzer, elektronische en elektrische apparatuur worden tijdelijk minder opgehaald.
Update 10-08-2020: snoeihout wordt weer volgens de normale regeling opgehaald.

Strikte coronamaatregelen medewerkers Milieustraat Katwijk - Noordwijk 

Wel proberen we op de milieustraat het contact zoveel mogelijk te beperken. Er worden veel minder mensen tegelijkertijd toegelaten om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen. Er gelden strikte coronamaatregelen. Zo houden we de afvalinzameling de komende periode zo optimaal mogelijk te houden. De gemeenten hopen dat u daar begrip voor op kunt brengen. 

Ga alleen als het echt nodig is 

De gemeenten Katwijk en Noordwijk vragen u vriendelijk doch dringend om de afweging te maken of uw rit naar een van de milieustraten echt noodzakelijk is of dat het op een later moment kan. Een rit uitstellen helpt vandaag de dag overbelasting van de Milieustraat te voorkomen. Zeker in het licht van de maatregelen die genomen zijn. Landelijke Compostdag gaat niet door. Deze zou op 28 maart 2020 zijn.

Help mee corona in te dammen

Door zich aan de voorschriften te houden kan iedereen helpen het coronavirus in te dammen. We rekenen ook op u.