Afscheid raadsleden Noordwijk met 3 Koninklijke Onderscheidingen

Burgemeester Wendy Verkleij reikte tijdens de bijzondere raadsvergadering van 29 maart 2022 Koninklijke Onderscheidingen uit aan mevrouw Taetske Visser-Danser en de heren Jos Beugelsdijk en Michael van Dormolen. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook werd er van 11 andere raadsleden afscheid genomen.

Koninklijke Onderscheidingen

Drie raadsleden ontvingen volgens artikel 14 van het Reglement van Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau een Koninklijke Onderscheiding:

mevrouw Visser-Danser met bos bloemen in handen en burgemeester Wendy Verkleij poseren naast elkaar voor de fotoMevrouw Visser- Danser

Mevrouw Visser-Danser was sinds 11 maart 2010 raadslid voor PUUR. Ze was fractievoorzitter, lid van de werkgeverscommissie en lid van de vertrouwenscommissie. Na de verkiezingen in 2018 kreeg PUUR een rol in de oppositie. Burgemeester Verkleij gaf in haar speech aan, dat mevrouw Visser-Danser daar namens PUUR een duidelijk geluid heeft laten horen. Ze was altijd goed voorbereid, luisterde goed en was vasthoudend in het debat. Mevrouw Visser-Danser werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Jos Beugelsdijk

De heer Beugelsdijk begon op 9 maart 2010 in de gemeenteraad van Noordwijkerhout namens het CDA. meneer Beugelsdijk met bos bloemen in handen en burgemeester Wendy Verkleij poseren naast elkaar voor de fotoHij was daar commissievoorzitter tot de fusie met de Gemeente Noordwijk. Ook was hij voorzitter van de Rondetafelgesprekken en later ‘vliegende keep’voorzitter van de commissies. Vanuit de raad van Noordwijk was de heer Beugelsdijk lid van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Ook vertegenwoordigde hij de Noordwijkse raad bij de Gemeenschappelijke Regelingen. Daarnaast was hij lid van de Auditcommissie en van de Agendacommissie. Burgemeester Verkleij gaf in haar speech aan, dat de heer Beugelsdijk altijd verder kijkt dan Noordwijk alleen. Hij is een regio-mens, een echte verbinder. Hij is sociaal betrokken en heeft een groot hart voor het sociale domein. Naast het raadswerk is hij ook betrokken bij VluchtelingenWerk, nu zo actueel! De heer Beugelsdijk werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

meneer Dormolen met bos bloemen in handen en burgemeester Wendy Verkleij poseren naast elkaar voor de fotoDe heer Michael van Dormolen

De heer Van Dormolen werd op 9 maart 2010 geïnstalleerd in de gemeenteraad van Noordwijkerhout en verrichtte daar raadswerk voor de VVD tot 26 maart 2014. Al snel werd er weer een beroep op hem gedaan. Op 20 mei 2014 werd de heer Van Dormolen opnieuw lid van de raad, omdat de heer Hans Knapp wethouder werd. 
In de nieuwe gemeente Noordwijk was de heer Van Dormolen sinds januari 2019 fractievoorzitter van de VVD. Ook was hij voorzitter van de werkgeverscommissie en lid van de vertrouwenscommissie. Hij was initiatiefnemer van de nieuwe vergaderstructuur. Burgemeester Verkleij noemde de heer Van Dormolen in haar speech een verbinder, iemand die zaken bespreekbaar maakt. De heer Van Dormolen zette zich volledig in: als hij iets doet, dan moet het goed. Hij was als het ware de olieman in de raad. De heer Van Dormolen werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Afscheid raadsleden

Tijdens de bijzondere raadsvergadering op 29 maart werd afscheid genomen van 14 van de 27 raadsleden:

VVD: de heren Hans Opdam, Gerard Duijndam en Michael van Dormolen
CDA: mevrouw Nathalie Barnhoorn en de heren Wim van Haaster en Jos Beugelsdijk
Lijst Salman Noordwijk: mevrouw Kim Smeltink en de heren Wilfried Caspers en Frans van Kouwen
D66: de heer Dick Gutlich 
NZLokaal: mevrouw Lisette van der Vossen 
Doen: mevrouw Astrid Warmerdam
PUUR: mevrouw Taetske Visser-Danser en mevrouw Daniëlle Brink.

Terugkijken

U kunt deze speciale raadsvergadering terugkijken.

Groepsfoto van alle raadsleden