Advies informateur

Hoe verder na de gemeenteraadsverkiezingen? “Voor de formatie adviseer ik de volgende partijen om gezamenlijk het gesprek aan te gaan. VVD, CDA, NZLokaal, Partij voor de inwoners en de progressieve combinatie (PvdA, GL, D66)”, aldus informateur Toon Mans.

Terugkoppeling

Op maandagavond 28 maart 2022 heeft informateur Toon Mans verslag gedaan van de informatieve verkennende gesprekken die hij heeft gevoerd voor de vorming een nieuwe coalitie in Noordwijk. 

Advies

De informateur bracht advies uit over het vervolg van de formatie. Dat advies luidt Voor de formatie adviseer ik de volgende partijen om gezamenlijk het gesprek aan te gaan. VVD, CDA, NZLokaal, Partij voor de inwoners en de progressieve combinatie (PvdA, GL, D66).

Toelichting

De informateur gaf een toelichting op het advies. Op hoofdpunten luidde die toelichting:  

  • op hoofdlijnen hebben deze partijen dezelfde gedachten over de invulling van de 3 belangrijkste onderwerpen, te weten ‘wonen’, ‘bestuurscultuur’ en ‘duurzaamheid’.
  • deze partijen hebben naast de gemeenschappelijke onderwerpen ook andere belangrijke onderwerpen genoemd voor een portefeuille;
  • de verkiezingsuitslag laat zien dat lokale partijen ook zitting in het college moeten hebben.
  • we hebben een brede, stabiele coalitie (minimaal 16 zetels in de raad);
  • uit de gesprekken is naar voor gekomen dat de overgrote meerderheid in het volgende college in ieder geval VVD en CDA terug wil zien.

Raadsakkoord

Tijdens de informatiegesprekken is ook gevraagd hoe men tegen een raadsakkoord of een variant aankijkt. Men is overwegend positief maar voor nu komt het te snel. Het heeft een langere voorbereidingstijd nodig, koppelt de informateur terug. 
 
Ik adviseer u om de komende bestuursperiode met een raadsagenda te gaan werken, door bijvoorbeeld per jaar 1 onderwerp te kiezen. Het op een andere manier met elkaar in gesprek gaan kan ook helpen bij het werken aan onderlinge verhoudingen en vertrouwen, aldus de informateur in zijn advies.

De stukken en terugkijken

Lees het advies en verslag van de informatieve gesprekken. Of kijk de bijeenkomst terug.