Zilkers willen in De Zilk blijven

65+’ers in De Zilk willen niet verhuizen. Uit het onderzoek ‘Seniorvriendelijk wonen en leven in De Zilk’, blijkt dat 60% niet wil verhuizen. Wie wel wil verhuizen ziet een woning zonder trappen als de belangrijkste eis (26%).

Zelfredzaam en behulpzaam

Hulp bij het schoonhouden van de woning (22%) en verzorging van de tuin (14%) zijn de grootste hulpvragen. De 65+’ers in de Zilk zijn veelal zelfredzaam (64%) en bereid elkaar te helpen. Zo geeft 8% aan vrijwillig te willen rijden als Automaatje en 9% als Fietsmaatje.

De Duinpan

Het bezoek van De Duinpan is goed te noemen. 28% van de respondenten komt daar wekelijks en bijna 15% elke maand. Ook bezoekt 32% De Duinpan een paar keer per jaar. Het aanbod aan activiteiten wordt door 75% als voldoende ervaren. 15% van de bezoekers hebben suggesties voor uitbreiding van dit aanbod aangegeven. Als De Duinpan meer een buurthuis functie krijgt, dan zou 40% vaker langs komen.

Openbare ruimte

De vragen over de openbare ruimte gingen over de toegankelijkheid, beweegtoestellen, bankjes en de brievenbus. Bewegen met beweegtoestellen in de buitenlucht ziet 20% zitten, 29% geeft suggesties voor het plaatsen van meer bankjes. Een ruime meerderheid (67%) vind de plek van de huidige brievenbusplek geschikt. Ook zijn er meer praktische zaken doorgegeven, zoals plekken waar losliggende stoeptegels. 

Meedenken

Bij 42% is er behoefte om mee te denken bij maatschappelijke vraagstukken. Met name eenzaamheid en de activiteiten in de Duinpan zijn hierbij relevante onderwerpen.

De betrokken partijen pakken de volgende acties op voor het prettiger wonen en leven in De Zilk

Nr Actie Organisatie
1 Goed communiceren over nieuwe woningen. Woningstichting Sint Antonius van Padua
2 We gaan huurders betrekken bij het verbeteren van het leefklimaat in de buurt. Woningstichting Sint Antonius van Padua
3 Welzijnsspreekuur en informatiefolders naar de Duinpan. Welzijn Noordwijk
4 Campagne voor chauffeurs en meerijders voor Automaatje. Welzijn Noordwijk
5 Er komen mogelijkheden om mee te denken over het activiteitenaanbod, de inrichting en de exploitatie van de Duinpan. Stichting Wassenaar en de gemeente Noordwijk
6 Aanbod voor hulp bij het opzetten van wijkprojecten.  Welzijn Noordwijk
7 We gaan per dorpskern aan de slag met de bestrijding van eenzaamheid.  Gemeente Noordwijk
8 Op het platform Samen Noordwijk kan worden meegedacht over diverse onderwerpen. Gemeente Noordwijk
9 De opgegeven knelpunten in de openbare ruimte worden opgepakt. Verdere meldingen zijn altijd welkom via de Fixi-app of de website. Gemeente Noordwijk
10 Op basis van de suggesties bekijken we de plaatsing van extra bankjes ter bevordering van ontmoeting in de buitenruimte. Hierin nemen we de plaatsing van beweegtoestellen mee.   Gemeente Noordwijk