Aanleg verbindingsweg om kern te ontzien

Medio maart legt KWS Infra B.V. tussen de Herenweg en de Langevelderweg een verbindingsweg aan voor het bouwverkeer. Verbindingsweg BAVO heet de weg al. Nodig om Noordwijkerhout te ontzien als de woningen op Landgoed in den Houte worden gebouwd. Maar de extra weg heeft nog meer taken.

Nieuwe woonwijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft eind februari de gemeenteraad geïnformeerd over de start van de bouw van Landgoed in den Houte. Een flink project in Noordwijkerhout één van de vier kernen in de nieuwe gemeente Noordwijk. Een voormalig psychiatrische inrichting wordt daarmee omgezet naar een hoogwaardige en duurzame woonwijk met maximaal zevenhonderd woningen.

Kern ontzien

In de brief spreekt het college de verwachting uit dat de bouw In het vierde kwartaal van 2019 zal starten. Op de locatie was komt een woonwijk van maximaal 700 woningen. Voorafgaand aan de bouw legt KWS Infra B.V. een aparte verbindingsweg aan. Dringend nodig voor de leefbaarheid van het centrum van Noordwijkerhout. Geen bouwverkeer door deze kern.

Aanbesteden

In opdracht van de gemeente Noordwijk heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding plaatsgevonden voor de aanleg van de verbindingsweg BAVO. Daaraan is een aanbestedingsprocedure voorafgegaan. Uit vijf inschrijvers is na doorlopen van de aanbestedingsprocedure KWS Infra B.V. uit Rotterdam als beste uit de bus gekomen.

Vanaf medio maart

KWS Infra B.V.  start medio maart met het leggen van deze verbindingsweg tussen de Herenweg en de Langevelderweg. Deze wordt aangesloten op deze wegen door middel van een enkelstrooksrotonde in de Herenweg en een microrotonde in de Langevelderweg. De weg helpt bij meer projecten. Naast de ontsluiting van de BAVO zal de ontsluitingsweg  tevens dienstdoen als bouwweg voor de herinrichting van sportpark de Boekhorst, de ontsluiting van Sancta Maria en Sollasi.