Aankoop Admiraal - De Wit

Medio april 2021 heeft het college besloten het perceel Admiraal - De Wit in Noordwijk aan Zee aan te kopen. Eerst zal het perceel een belangrijk puzzelstuk in de parkeerpuzzel zijn. Daarna met elkaar inzetten op een mooie projectontwikkeling. Alles bij elkaar 5000m2 om iets moois van de grond te krijgen.

Gemeenteraad

Na het college is nu de raad aan zet. Het college stuurde een raadsvoorstel naar de gemeenteraad. De raad wordt gevraagd de aankoop te steunen. Er € 2.300.000,- voor beschikbaar te stellen en in te stemmen met de aanpak. Het bedrag is in lijn met wat 2 onafhankelijke taxateurs hebben aangegeven. Het college verwacht dat de gemeenteraad uiterlijk 18 mei 2021 instemt met de aankoop en de financiering. Daarmee krijgt de gemeente veel ‘bewegingsruimte’ in het gebied rond de kop van de Hoofdstraat.

Eigen grond

Perceel Admiraal - De Wit grenst namelijk aan het perceel Verloop dat reeds in eigendom is van de gemeente. Bij elkaar iets meer dan 5000 m². Dat betekent veel ruimte voor vernieuwing. Die de samenleving helemaal kan bepalen. Wethouder Roberto ter Hark is duidelijk over wat er nu urgent is. Eerst zal het een belangrijk stukje zijn in de parkeerpuzzel in Noordwijk aan Zee. Hier zijn we druk bezig om voldoende parkeerplekken te creëren. Het perceel zal de komende jaren eerst als tijdelijke parkeerplaats voor zo’n 150 auto’s dienst doen. Dat is nodig om parkeerplekken te compenseren. Die vervallen wegens werkzaamheden.

Eerst tijdelijke parkeerplekken

Er staat veel werk op stapel in Noordwijk aan Zee. Tijdens de bouw van de Maarten Kruytstraat en het Jan Kroonsplein kan het terrein gebruikt worden voor de tijdelijke parkeerplaatsen. Inmiddels is een gedeelte van de Maarten Kruytstraat al komen te vervallen (46 stuks). Deze kunnen dus worden opgevangen door de aanleg van dit tijdelijke parkeerterrein samen met de Nieuwe Zeeweg. Als deze werkzaamheden achter de rug zijn en de parkeerdruk van de parkeerketel is dan kan het stukje grond een nieuw doel dienen. Een passende ontwikkeling met sociale en betaalbare woningen, voorzien van extra parkeerplaatsen. En dan natuurlijk permanente.

Daarna passende woningbouw

De wethouder benadrukt ‘passend’. Als geen ander weet hij hoe nauwlettend omwonenden en ondernemers de ontwikkelingen volgen. De directe omgeving zal mee willen denken en praten. De gemeente ziet daarin dan ook een belangrijke taak. Dus: met elkaar aan tafel en invulling geven aan de ontwikkeling. Daar wacht de gemeente niet lang mee. Het streven is dat de bestemmingsplanprocedure nog dit jaar wordt opgestart.