Aan de slag voor ‘In veilige handen’

De gemeente Noordwijk gaat samen met de Noordwijkse verenigingen en stichtingen aan de slag met het project ‘In veilige handen’. Eerst bewustwording creëren en verenigingen ondersteunen in het sociaal veilig maken van hun organisatie. Op termijn wordt het hebben van een effectief preventiebeleid een voorwaarde voor subsidiëring.

Sociaal veilige omgeving centraal

Het project “In veilige handen” richt zich op de vele verenigingen en stichtingen die de gemeente rijk is en zet een sociaal veilige omgeving centraal. Of het nu gaat om een sportvereniging of een vereniging rond kunst en cultuur. De gemeente helpt verenigingen om hun verantwoordelijkheid te nemen om voor iedereen een veilige sfeer te scheppen. Dat is nodig. Regelmatig gaat het fout. De berichten zijn dan onthutsend. 

Wat nu al kan

Verenigingen en stichtingen kunnen nu al actief maatregelen nemen om het risico op grensoverschrijdend gedrag te verminderen. Dat kan door actiever nieuwe vrijwilligers te screenen, door te zorgen dat risicovolle situaties worden vermeden, door een gedragscode aan te nemen, door mensen binnen de vereniging op te leiden om signalen te herkennen en passend te handelen en door voor sommige functies een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen.

Stip op de horizon

Maar er is meer nodig. Een effectief preventiebeleid is de stip op de horizon. De gemeente helpt verenigingen hierin op weg. Voor sommige besturen van verenigingen is het oppakken van dit thema soms moeilijk: zij willen hier graag invulling aan geven, maar vinden het wel lastige en gevoelige materie. Andere verenigingen timmeren al goed aan de weg en kunnen een voorbeeldfunctie vervullen naar andere clubs. Het doel is om binnen 3 jaar de meerderheid van de verenigingen als sociaal veilig te kunnen aanmerken. Uiteindelijk wordt het hebben van een effectief preventiebeleid een voorwaarde voor subsidiering.