838 inwoners vullen enquête woonbehoefteonderzoek in

Het woonbehoefteonderzoek gaat een nieuwe fase in. De verwerking van alle gegevens die zijn opgehaald met een cijfermatig onderzoek 2 inloopbijeenkomsten en een enquête. Op naar terugkoppeling aan het college en de gemeenteraad.

Data verzamelen

Het woonbehoefteonderzoek heeft uit 3 delen bestaan. Een cijfermatig onderzoek, 2 inloopbijeenkomsten en een online enquête. De inloopbijeenkomsten werden goed bezocht. Ruim 100 inwoners gingen in gesprek over hun woonbehoeften. 
Maar liefst 838 inwoners vulden de online enquête in. Zo heeft de gemeente scherp in beeld gekregen hoe Noordwijkers willen wonen. Waaraan zij behoefte hebben. Wat hun woonwensen zijn. Nu en in de toekomst. 

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

Tijd voor de volgende stap. Na het verwerken van alle resultaten gaat de gemeente aan de slag met de uitkomsten en de uitvoerbaarheid van de wensen. Na de zomer organiseert de gemeente hiervoor een marktkennerspanel, met woningcorporaties, makelaars, deskundigen en andere kenners van de woningmarkt. 

Goede basis gelegd voor de woonvisie

De uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek worden gebruikt voor het opstellen van een woonvisie met uitvoeringsprogramma. Het streven is dat de gemeenteraad deze begin 2020 vaststelt. Meer weten? Op noordwijk.nl/woononderzoek u meer informatie over het woonbehoefteonderzoek.