721 inwoners vullen enquête in over nieuwe burgemeester

De Noordwijkse gemeenteraad zoekt een nieuwe burgemeester. En daarvoor wil zij de hulp van de inwoners. Naar wat voor soort bestuurder gaat de voorkeur uit? Welke competenties en vaardigheden moet een burgemeester hebben? Inwoners konden tot 6 juni 2019 hierover hun mening geven. En dat hebben zij massaal gedaan.

Man en vrouw en ambtsketen977 inwoners reageerden

Maar liefst 977 inwoners hebben gereageerd. Hiervan hebben 721 personen de enquête volledig ingevuld. Het zijn hele mooie cijfers. Hiermee laten de inwoners van de nieuwe gemeente Noordwijk zien hoe betrokken zij zijn bij de nieuwe burgemeester en de lokale politiek.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

De uitkomsten van de inwonersenquête worden op dit moment bekeken door de vertrouwenscommissie. Zij heeft samen met de Commissaris van de Koning de taak om de benoeming van de nieuwe burgemeester voor te bereiden. 

De vertrouwenscommissie bestaat uit alle raadsfracties, meestal de fractievoorzitters. Zij neemt de resultaten van de enquête mee in de concept- profielschets voor de nieuwe burgemeester. Deze wordt op dit moment geschreven. De uitkomsten van de enquête krijgen een aparte plaats binnen deze profielschets. Op deze manier is in een oogopslag duidelijk wat de inwoners belangrijk vinden als het gaat om hun nieuwe burgemeester.

Openbare raadsvergadering op 4 juli

Zodra de concept-profielschets is afgerond, wordt deze voorgelegd aan de gemeenteraad. Tijdens een openbare raadsvergadering op 4 juli 2019 om 19.30 uur wordt het document besproken met de Commissaris van de Koning en uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld.

Openstellen vacature

Daarna volgen verschillende stappen. Deze stappen zijn te vinden in de infographic benoeming burgemeester. De vacature wordt eerst opengesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Personen die burgemeester willen worden, schrijven een brief aan de Commissaris van de Koning. Samen met de vertrouwenscommissie selecteert hij de kandidaten. De vertrouwenscommissie voert dan gesprekken en brengt advies uit aan de gemeenteraad. 

De voorkeurskandidaat 

De voorkeurskandidaat wordt bekend gemaakt tijdens een raadsvergadering. De minister van BZK doet een laatste check en draagt daarna de kandidaat voor.

Benoeming en beëdiging

De Koning benoemt de nieuwe burgemeester bij Koninklijk Besluit. Vervolgens wordt hij of zij beëdigd door de Commissaris van de Koning. Tenslotte vindt begin 2020 de installatie plaats tijdens een eerstvolgende raadsvergadering in de gemeente Noordwijk.