1 Erfgoedverordening voor 4 kernen

De harmonisatie van beleid gaat door. De gemeenteraad buigt zich in december over de nieuwe erfgoedverordening. Eén verordening voor alle vier de kernen. En vooral: op basis van vrijwilligheid.

Stok achter de deur

Een situatie met verschillende regelingen is natuurlijk niet optimaal. Dat sowieso. Ook is er een stok achter de deur. Als de nieuwe gemeente binnen 2 jaar geen nieuwe geharmoniseerde verordening opstelt dan vervallen de oude verordeningen waar de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout mee werkten. 

Genieten van karakteristieke kernen

Hofje Antonius van PaduaDe kernen van de gemeente Noordwijk hebben een eigen identiteit. De huizen, winkels en gebouwen dragen daaraan bij. De verordening helpt de mooie panden goed te beschermen. Zo kunnen inwoners genieten van de mooie kernen. Natuurlijk ook de bezoekers. Nu en in de toekomst. Zoals dit mooie hofje in Noordwijkerhout. 

Samen met de eigenaren

De gemeente wil samen met de eigenaren optrekken om de karakteristieke panden te behouden. Het doel van de nieuwe verordening is nieuwe monumenten enkel aan te wijzen op basis van vrijwilligheid. Het gaat dan om de afweging gemaakt tussen het algemeen belang en het persoonlijke belang van de monumenteigenaar. De vraag is of daar zo’n groot verschil tussen zit. Historische meerwaarde vertaalt zich vaak genoeg in de prijs van een pand. 

Voldoen aan verplichtingen

De manier van aanwijzen dient in de verordening geregeld te worden. Alleen vastleggen in beleid is niet voldoende. De bestuursrechter geeft aan dat belangenafweging bij aanwijzing dan niet kan plaatsvinden. In een dergelijk geval voldoet het college onvoldoende aan haar verplichtingen.

Raadsbehandeling

De gemeenteraad behandelt de verordening tijdens de besluitvormende raad van dinsdag 17 december 2019. Lees ook het raadsvoorstel.