19 sollicitanten voor burgemeesterschap

Voor het burgemeesterschap van Noordwijk hebben 19 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester treedt naar verwachting eind januari 2020 in functie.

14 mannen en 5 vrouwen

De sollicitanten zijn 14 mannen en 5 vrouwen. Ze variëren in leeftijd van 42 tot 60 jaar. Onder hen heeft een aantal ervaring in het openbaar bestuur, ook zijn er sollicitanten uit het bedrijfsleven.
Smit voert de komende maanden gesprekken met de sollicitanten. Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie, bestaande uit raadsleden, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie.

Proces voor kandidaten

Na gesprekken tussen de vertrouwenscommissie met de geselecteerde kandidaten, wordt er door de commissie een aanbeveling gedaan op basis van de profielschets die eerder door de gemeenteraad is vastgesteld. De gemeenteraad draagt naar verwachting in november 2 kandidaten voor aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Meer informatie

Meer informatie over de procedure is te vinden op noordwijk.nl/nieuweburgemeester.

ambtsketen