Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen (artikel 27 WGR) geactualiseerd januari 2020

GR Holland Rijnland    

Deelnemers

Alphen aan den Rijn, Hillegom,  Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Wettelijke voorschriften

Wgr, Gemeentewet, Huisvestingswet, Leerplichtwet,  wet op het voortgezet onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet participatiebudget, Awb

Bij Regeling toegekende bevoegdheid

Art, 4,5,7

Adres

Postbus 558
2300 AN Leiden

Openbaar lichaam (OL)/Gemeenschappelijk orgaan/ Centrumgemeente constructie (CGC)

OL    

Wijzigingen

 • 1e wijziging: 28-06-2006
 • 2e wijziging: april 2007
 • 3e en 4e  wijziging: april 2010
 • 5e wijziging: 1 januari 2011
 • 6e wijziging:1 februari 2013
 • 7 e wijziging:1 januari 2016
 • 8 e wijziging: 30 oktober 2019

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)

Deelnemers

Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen    

Adres

Postbus 255
2160 AG Lisse

Openbaar lichaam (OL)/Gemeenschappelijk orgaan/ Centrumgemeente constructie (CGC)

OL    

Omgevingsdienst West Holland (ODWH)

Deelnemers

Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude en prov. Zuid-Holland

Wettelijke voorschriften

Wgr, Gemeentewet, Provinciewet, Monumentenwet, Ontgrondingenwet, Wet LUVO, Waterwet, Wet Milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming, WABO, Wro, Woningwet, Drank- en horecawet, Wob, Wet BIBOB

Bij regeling toegekende bevoegdheid

Art, 5,6

Adres

Postbus 159
2300 AD Leiden

Openbaar lichaam (OL)/Gemeenschappelijk orgaan/ Centrumgemeente constructie (CGC)

OL    

Wijzigingen

 • 1e wijziging: 8 april 2003
 • 2e wijziging: 1 oktober 2006
 • 3e wijziging: 29 mei 2009
 • 4e wijziging: 1 januari 2011
 • 5e en 6e wijziging: 1 januari 2011
 • 7e wijziging: 1 november2013
 • 8e wijziging: 1 juni 2014
 • 9e wijziging:1 januari 2016
 • 10e wijziging:1 januari 2017

GR Veiligheidsregio Hollands Midden

Deelnemers

Alphen ad Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braasem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas

Wettelijke voorschriften

Wgr, Gemeentewet, Wet Veiligheidsregio’s, Politiewet,Wet openbare manifestaties, Wet toelating zorginstellingen, Wet publieke gezondheid, Wet FIDO

Bij regeling toegekende bevoegdheid

Art. 6

Adres

Postbus 1123
2302 BC Leiden

Openbaar lichaam (OL)/Gemeenschappelijk orgaan/ Centrumgemeente constructie (CGC)

OL    

Wijzigingen

 • 1e wijziging:24 juni 2010
 • 2e wijziging:1 januari 2014

GR Vuilafvoer bedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)

Deelnemers

Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Teylingen

Wettelijke voorschriften

Wgr. Gemeentewet

Bij regeling toegekende bevoegdheid

Art. 2

Adres

Postbus 589
2220 AN Katwijk

Openbaar lichaam (OL)/Gemeenschappelijk orgaan/ Centrumgemeente constructie (CGC)

OL    

Wijzigingen

 • 1e en 2e wijziging:onbekend
 • 3e wijziging: 1 juni 2006
 • 4e wijziging medio 2016
 • 5e wijziging:18 juni 2018

GR werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (KDB)

Deelnemers

Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Wassenaar

Wettelijke voorschriften

Wgr, Wet sociale werkvoorziening, Gemeentewet, Wet inschakeling werkzoekenden, Wet reintegratie arbeidsgehandicapten

Bij regeling toegekende bevoegdheid

Art. 6

Adres

2215 ZG Voorhout

Openbaar lichaam (OL)/Gemeenschappelijk orgaan/ Centrumgemeente constructie (CGC)

OL    

Wijzigingen

 • 1e wijziging23 oktober 2007
 • 2e wijziging10 december 2007
 • 3e wijziging:1 januari 2017

Regeling gemeenschappelijk orgaan “Raad van Toezicht openbaar basisonderwijs Duin- en Bollenstreek

Deelnemers

Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, en Teylingen

Wettelijke voorschriften

Wgr, Wet primair basisonderwijs

Bij regeling toegekende bevoegdheid

Art. 3

Adres

Jan de Ridderstraat 24
2201 DN Noordwijk

Openbaar lichaam (OL)/Gemeenschappelijk orgaan/ Centrumgemeente constructie (CGC)

GO    

Wijzigingen

 • 1e wijziging 25 januari 2006
 • 2e wijziging 17 augustus 2010

GR Regionale Dienst Openbare Gezondheids zorg Holland Midden (RDOG HM)

Deelnemers

Alphen ad Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braasem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas

Wettelijke voorschriften

Wet publieke gezondheid, Tijdelijke wet ambulancezorg, Wet veiligheidsregio’s, Wet kinderopvang, Gemeentewet

Bij regeling toegekende bevoegdheid

Art. 5

Adres

Postbus 121
2300 AC Leiden

Openbaar lichaam (OL)/Gemeenschappelijk orgaan/ Centrumgemeente constructie (CGC)

OL    

Wijzigingen

 • 1e wijziging 1 januari 2014

Samenwerking belastingen

Deelnemers

Noordwijk, Lisse en Teylingen

Wettelijke voorschriften

Wgr, wet waardering onroerende zaken, gemeentewet    

Adres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Openbaar lichaam (OL)/Gemeenschappelijk orgaan/ Centrumgemeente constructie (CGC)

CGC