Standplaatsvergunning aanvragen

Wilt u in de gemeente goederen of etenswaren verkopen met een kraam of wagen? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Deze vergunning is nodig voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een plaats in de open lucht die voor het publiek toegankelijk is.

Online standplaatsvergunning aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Online standplaatsvergunning aanvragen als bedrijf (eHerkenning)

Er is een beperkt aantal standplaatsen beschikbaar! Het is verstandig om eerst (telefonisch) contact op te nemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Zij zullen u dan doorverbinden met het team Vergunning, toezicht en handhaving (VTH).

Het is verboden om zonder vergunning op of langs het publiek terrein of op een openbaar water in de openlucht:

  • Met een voertuig, een kraam, een tafel of enig ander middel een standplaats in te nemen of te hebben teneinde in de uitoefening van de handel goederen te koop aan te bieden dan wel diensten aan te bieden.
  • Anderszins goederen uit te stallen of uitgestald te hebben om deze te koop aan te bieden, te verkopen of te verstekken aan publiek.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste standplaatsen en incidentele standplaatsen.

Aan een standplaatsvergunning worden voorschriften verbonden. Het gaat daarbij om maatwerk, dus als u wilt weten welke voorschriften er in een specifiek geval aan de vergunning verbonden zullen worden is het aan te raden contact op te nemen met de gemeente.

Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.