Standplaatsvergunning aanvragen

Wilt u in de gemeente Noordwijk goederen of etenswaren verkopen met een kraam of wagen? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Deze vergunning is nodig voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een plaats in de open lucht die voor het publiek toegankelijk is.

Online standplaatsvergunning aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Online standplaatsvergunning aanvragen als bedrijf (eHerkenning)

Let op

Er is een beperkt aantal standplaatsen beschikbaar! Het is verstandig om eerst (telefonisch) contact op te nemen. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Zij zullen u dan doorverbinden met een medewerker van het team Vergunning, toezicht en handhaving (VTH).

Verboden zonder vergunning

Het is verboden om zonder vergunning op of langs het publiek terrein of op een openbaar water in de openlucht:

  • met een voertuig, een kraam, een tafel of enig ander middel een standplaats in te nemen of te hebben om in de uitoefening van de handel goederen te koop aan te bieden of diensten aan te bieden;
  • goederen uit te stallen of uitgestald te hebben om deze te koop aan te bieden, te verkopen of te verstrekken aan publiek.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste standplaatsen en incidentele standplaatsen.

Voorwaarden standplaatsvergunning

Aan een standplaatsvergunning worden voorschriften verbonden. Het gaat daarbij om maatwerk, dus als u wilt weten welke voorschriften er in een specifiek geval aan de vergunning verbonden zullen worden, is het aan te raden contact op te nemen met de gemeente.

Termijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wat zijn de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag?

Aanvraag Kosten
Incidentele standplaatsvergunning € 125,05
Vaste standplaats € 312,85

Als u voor de standplaats gebruik maakt van gemeentegrond wordt precariobelasting in rekening gebracht.