Standplaatsvergunning aanvragen

Wilt u in de gemeente goederen of etenswaren verkopen met een kraam of wagen? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Deze vergunning is nodig voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een plaats in de open lucht die voor het publiek toegankelijk is.

Het is verboden om zonder vergunning op of langs het publiek terrein of op een openbaar water in de openlucht:

 • Met een voertuig, een kraam, een tafel of enig ander middel een standplaats in te nemen of te hebben teneinde in de uitoefening van de handel goederen te koop aan te bieden dan wel diensten aan te bieden.
 • Anderszins goederen uit te stallen of uitgestald te hebben om deze te koop aan te bieden, te verkopen of te verstekken aan publiek.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste standplaatsen en incidentele standplaatsen.

Aan een standplaatsvergunning worden voorschriften verbonden. Het gaat daarbij om maatwerk, dus als u wilt weten welke voorschriften er in een specifiek geval aan de vergunning verbonden zullen worden is het aan te raden contact op te nemen met de gemeente.

Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt een standplaatsvergunning aanvragen via het aanvraagformulier Vergunning voor een standplaats. Dit formulier kunt u downloaden en ingevuld naar ons toesturen.

Bij de aanvraag moeten, naast het ingevulde activiteitenformulier, de volgende gegevens en stukken worden overgelegd:

 • een afschrift van een registratiekaart van het Centraal Registratiekantoor;
 • een inschrijving bij een Kamer van Koophandel;
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • een beschrijving, tekening en/of foto's van de verkoopgelegenheid;
 • een omschrijving van de artikelen die worden verkocht;
 • een omschrijving van de gewenste locatie;
 • de gewenste tijdstippen van openstelling.

Er is een beperkt aantal standplaatsen beschikbaar! Ook zijn er op dit moment geen marktstandplaatsen vrij op de weekmarkt. Het is verstandig om eerst (telefonisch) contact op te nemen met de gemeente om te vragen of er een standplaats beschikbaar is voordat u een aanvraag indient. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Zij zullen u dan doorverbinden met het team Vergunning, toezicht en handhaving (VTH).

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.