Marktstandplaats aanvragen

Als u een eenmalige of vaste standplaats op de markt wilt hebben, heeft u een vergunning nodig. De gemeente controleert of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. Mogelijk plaatst de gemeente u op een wachtlijst.

Online marktstandplaatsvergunning aanvragen (DigiD)

Marktstandplaatsvergunning aanvragen

U kunt online een marktplaatsvergunning aanvragen (DigiD). U geeft onder andere door:

  • een recent bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (Handelsregister);
  • of u een eenmalige of vaste standplaats wilt hebben;
  • wat u gaat verkopen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een marktstandplaatsvergunning betaalt u € 136,75. Deze kosten betaalt u ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.