Alcohol verkopen in supermarkten

Supermarkten mogen zonder vergunning zwak-alcoholische dranken verkopen, zoals bier en wijn. Dit geldt ook voor andere bedrijven zoals warenhuizen, snackbars en bezorgingsdiensten (detailhandelaren). U mag geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar verkopen. Jongeren onder de 18 jaar zijn zelf ook strafbaar als ze alcohol kopen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het verkopen van alcohol in supermarkten zijn:

  • U verkoopt geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.
  • Als verkoper van alcohol controleert u de leeftijd van de koper. Dit kunt u doen door naar een identiteitsbewijs te vragen. Alleen als overduidelijk is dat iemand ouder is dan 18 jaar, hoeft u dit niet te doen.

Verkoopt u alcohol aan jongeren onder de 18 jaar? Dan kan de gemeente u een boete opleggen. Wordt uw supermarkt 3 keer binnen 1 jaar betrapt op het verkopen van alcohol aan jongeren zonder de leeftijd vast te stellen? Dan krijgt u te maken met de 3-strikes-out-maatregel. U mag dan helemaal geen alcohol meer verkopen. De gemeente kan deze maatregel opleggen voor minimaal 1 week en maximaal 12 weken.