Voorwaarden toegangspas Hoofdstraat, Bomstraat en Maarten Kruytstraat

Wel laden en lossen, maar niet parkeren

De kaart geeft uitsluitend toestemming om te laden en lossen in de Hoofdstraat, Bomstraat en Maarten Kruytstraat. In deze straten mag niet worden geparkeerd.

De kaart mag alleen worden gebruikt door de bewoner/het bedrijf op wiens naam de kaart is afgegeven. Hiervoor dient u bij de aanvraag een kopie van het identiteitsbewijs af te geven. Bovendien kan de kaart bij misbruik door de politie of de gemeente Noordwijk worden ingenomen.

Verlies of diefstal

De kaart blijft eigendom van de gemeente Noordwijk. Bij verlies of diefstal van de toegangspas bent u verplicht dit te melden aan de gemeente en moet u aangifte doen bij de politie. Met deze aangifte kunt u bij de publieksbalies langsgaan om een vervangende pas aan te vragen. U heeft echter geen recht op teruggave van de borg.

Verhuizing of overlijden

Bij verhuizing dient u de toegangspas te retourneren aan de gemeente. Ook wanneer u uw onderneming beëindigd of verhuisd, bent u verplicht de pas in te leveren bij de gemeente Noordwijk. Indien een gebruiker van een toegangspas komt te overlijden en er dus geen
recht meer op gebruik ervan is, dan moet dit zo spoedig mogelijk worden doorgegeven bij de publieksbalies. De toegangspas moet eveneens worden ingeleverd.

Borg betalen

Voor de toegangspas moet u bij het ophalen bij de publieksbalies een borg van € 25,- betalen. Dit kan contant of per pin. Alleen na het inleveren van de pas krijgt u de borg automatisch teruggestort.

Voor passen die voor korter dan 14 dagen worden afgegeven (zgn. verhuispassen) betaalt u ook een borg van € 25,-. Na inlevering van de pas krijgt u de borg teruggestort. De pas wordt na het verstrijken van de geldigheidstermijn geblokkeerd.

Contact

U vindt de actuele openingstijden van de publieksbalies op noordwijk.nl/openingstijden.
Een gevonden pas kan geretourneerd worden naar de gemeente Noordwijk Antwoordnummer 10043, 2200 VB Noordwijk.

Toelichting gebruik van de automatisch verzinkbare palen

Locaties van de verzinkbare palen

Aan de zeezijde van de Hoofdstraat en in de Maarten Kruytstraat zijn inrijpalen geplaatst. In de Bomstraat, Van Speijkstraat en Hoofdstraat aan de landzijde (richting Huis ter Duinstraat) zijn uitrijpalen geplaatst.

In- en uitrijden

Het is niet mogelijk om bij een uitrijpaal de straat in te rijden en bij een inrijpaal de straat uit te rijden. Het is dus niet mogelijk tegen de rijrichting in de straat in of uit te rijden.

Gebruik toegangspas

Wanneer u na sluitingstijd komt aanrijden springen de lichten op rood. U stopt enkele meters voor de paal en houdt uw toegangspas voor de kaartleeszuil. Na enkele seconden zakt de paal en springt het licht op groen en kunt u veilig doorrijden. Wanneer u de paal gepasseerd bent, gaat de paal automatisch weer omhoog.

Beschadigde toegangspas

De toegangspas heeft een praktisch creditcard formaat en de eigenaar dient de kaart zorgvuldig te bewaren en te gebruiken. Wij adviseren u om de kaart niet achter de voorruit te laten liggen omdat de kaart kan verkleuren of door de warmte beschadigd raken. Beschadigde toegangspassen, kopieën of passen waarop eigenmachtig wijzigingen zijn aangebracht zijn ongeldig.

Afsluitsysteem

Het afsluitsysteem van het woon- en winkelgebied rondom de Hoofdstraat werkt door middel van verzinkbare palen. Dit systeem werkt 7 dagen per week, ook op zon- en feestdagen.

Calamiteiten

Bij calamiteiten kan het systeem door politie, brandweer of ambulancediensten automatisch in of uit worden geschakeld.

Storingen of klachten

Mocht het systeem door technische redenen niet goed blijken te functioneren, dan kunt u dit melden via fixi.nl