Veelgestelde vragen en antwoorden toegangspas Kerkstraat en De Keuvel

Wanneer mag ik de Kerkstraat in- en uitrijden?

Er zijn voor de woon- & winkellocatie Kerkstraat 4 typen passen in omloop. Op elk type pas wordt een bijbehorende vrijstellingsverklaring inclusief tijdstippen vermeld:

  • a. Bewonerspas: vrijstelling t.b.v. in-en uitrijden na sluitingstijd op ma t/m zat na 20.00 uur, koopavond na 21.00 uur en op zondag tot 16.00 uur en na 19.00 uur.
  • b. Winkeleigenaar-/leverancierpas: vrijstelling t.b.v. in-en uitrijden op ma t/m zat tussen 6.00 en 12.00 uur en na 20.00 uur, koopavond na 21.00 uur en op zondag tot 16.00 uur en na 19.00 uur.
  • c. 24-uurs pas: algehele vrijstelling om de Kerkstraat in- en uit te rijden.
  • d. Verhuispas: tijdelijke vrijstelling, maximaal 14 dagen, ten behoeve van bijv. een verhuizing, verbouwing e.d..

Moet ik altijd mijn pas gebruiken?

Ja, de toegang tot de Kerkstraat is per bewoner/winkelier afgestemd op het type pas.

Ik heb een bewoners toegangspas, mag ik dan ook parkeren in het gebied?

Nee, dat mag niet. Parkeren is niet toegestaan in gehele gebied van de Kerkstraat en De Keuvel. De pas geeft uitsluitend vrijstelling om te laden of te lossen.

Ik heb een bewonerspas, mag ik ook ’s middags het gebied inrijden?

Nee, dat mag niet. Wanneer u een bewoners toegangspas heeft, heeft u alleen toegang ná sluitingstijd van de winkels. Dit geldt ook voor de koopavond op vrijdag (ná 21.00 uur).

Ik ben een bewoner en heb 1 pas, kan ik ook een 2e aanvragen?

Ja, dat kan. Bewoners hebben recht op maximaal 2 toegangspassen. Voor elke pas dient uiteraard wel borg betaald te worden.

Ik ben ondernemer/winkelier en heb meer dan 2 passen nodig, kan dat?

Ja, dat kan. Als winkelier/ondernemer kunt u op verzoek meerdere passen aanvragen. U kunt hiervoor bij het aanvraagformulier een schriftelijk verzoek indienen.

Wat is een 24-uurspas?

Een 24-uurspas verstrekt een algehele vrijstelling voor de geslotenverklaring van het woon-winkelgebied (dus ook tijdens de openingstijden van de winkels) en wordt uitsluitend verstrekt indien voldaan wordt aan de voorwaarden.

Kan ik als bewoner/ondernemer ook in aanmerking komen voor een 24-uurspas?

Ja, dat kan mits u aan de voorwaarden voldoet.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een 24-uurspas?

Een 24-uurs pas wordt uitsluitend toegekend aan bedrijven/personen die:

  • a. een eigen parkeerplaats binnen de gesloten verklaarde Kerkstraat hebben en/of personen/bedrijven die voor het werk onbeperkt toegang moeten hebben;
  • b. nood- en hulpdiensten;
  • c. waardetransport;
  • d. bedrijven met bezorgdiensten van goederen die niet bestand zijn tegen weersinvloeden;
  • e. en andere vergelijkbare bedrijven.

Waar kan ik een 24-uurspas aanvragen?

U kunt een 24-uurspas aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden. U kunt het aanvraagformulier downloaden van de gemeentelijke website noordwijk.nl/toegangspas
U kunt ook het aanvraagformulier ophalen bij de publieksbalies.

Moet ik mijn pas ook gebruiken voor de uitrijpaal?

Nee, dat hoeft niet. Op het moment dat het licht op groen staat, kunt u zonder de pas te gebruiken uitrijden.

Mijn pas is beschadigd en werkt niet meer, wat moet ik doen?

Raakt uw toegangspas ondanks de vereiste voorzorgmaatregelen dusdanig beschadigd dat deze niet meer werkt, dan kunt u bij de publieksbalies een vervangende pas ophalen.

Hoelang duurt de aanvraagprocedure voor een toegangspas?

Dat hangt van het type pas af. Een zgn. ‘verhuispas’, een tijdelijke pas die voor maximaal 14 dagen wordt verstrekt, kan persoonlijk worden opgehaald bij de publieksbalies en is direct te gebruiken.
Bent u bewoner of winkelier en heeft u een standaard toegangspas aangevraagd, dan wordt uw aanvraag binnen 5 werkdagen verwerkt. U krijgt aansluitend per brief het verzoek om de pas persoonlijk af te komen halen. Passen worden niet per post verzonden.

Ik rij met een aanhanger, is dit een probleem?

Nee, dat is het niet. De werking van de paal is zodanig ingesteld dat er voldoende in- en uitrijtijd is. Zolang er een voertuig op de paal staat, zal deze niet omhoog gaan.

Kan ik ook een 2e auto laten inrijden?

Het is verboden met één toegangspas meerdere auto’s tegelijkertijd in te laten rijden. Let op: er kan dus maar 1 auto tegelijk doorheen. Na iedere auto gaat de paal omhoog en het licht op rood. Eventuele ontstane schade is voor risico van de paseigenaar.

Heb ik met mijn toegangspas van de Kerkstraat ook toegang tot de woon- en winkellocatie Hoofdstraat e.o.?

Nee, dat heeft u niet. U heeft uitsluitend vrijstelling voor laden en lossen in de Kerkstraat en/of een gedeelte van De Keuvel. Indien u denkt eveneens in aanmerking te komen voor een ontheffing van laden en lossen in de Hoofdstraat e.o., dan dient u dit schriftelijk aan
te vragen bij de gemeente.

Voor overige vragen of verdere informatie adviseren wij u de gemeentelijke website noordwijk.nl/toegangspas te raadplegen of telefonisch contact op te nemen met het Klantcontactcentrum; telefoon +31 71 36 60 000.