Alcohol tijdelijk schenken

Een ontheffing op de Drank- en Horecawet houdt in dat er een uitzondering gemaakt wordt op het verbod zoals vastgelegd in artikel 3 van de Drank- en Horecawet. Deze ontheffing wordt uitsluitend verleend voor een bijzondere aangelegenheid van tijdelijke aard (= ten hoogste 12 aaneengesloten dagen).

Het is verboden om zonder ontheffing van de burgemeester alcoholische drank te schenken buiten een horecagelegenheid.
Er kan ontheffing worden verleend voor het schenken van zwak alcoholisch drank. Dat is drank met een alcoholpercentage kleiner dan 15%. Is het alcoholpercentage hoger dan 15%, dan is het sterk alcoholische drank. Een uitzondering op die regel is wijn, inclusief de zuidwijnen (port en sherry). Deze dranken zijn zwak alcoholisch, zelfs als het alcoholpercentage boven de 15% ligt. Voor sterk alcoholische dranken kan geen ontheffing worden verleend.

Een ontheffing kan alleen worden verleend aan personen die:

  • niet onder curatele staan of uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet zijn;
  • niet van slecht gedrag zijn en;
  • minimaal 21 jaar oud zijn.

Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

De gemeente besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt een ontheffing aanvragen via het daarvoor vastgestelde formulier Drank- en horacawet, model C. U geeft daarbij door:

  • waar, wanneer en hoe laat u tijdelijk alcohol wilt schenken
  • de gegevens van de personen die alcohol gaan schenken
  • de gegevens van de leidinggevende

Heeft u ook een evenementenvergunning nodig? Dan vraagt u de vergunning en ontheffing tegelijk aan.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Ontheffing is slechts mogelijk voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl