Bedrijfscontactfunctionaris

Mevrouw S. (Sindy) van Leeuwen

Afdeling gemeente

Portret SindyRuimte en Samenleving

Mijn taken in het kort

Ik ben ruim twintig jaar werkzaam bij de gemeente Noordwijk. Na het uitoefenen van verschillende functies op het gebied van financiën en ruimtelijke ordening combineer ik nu de functie van beleidsmedewerker Economie en Toerisme met die van bedrijfscontactfunctionaris.

  • De gemeente Noordwijk kent vele ondernemers binnen de gemeentegrenzen en de bedrijfscontactfunctionaris is het eerste aanspreekpunt.
  • U kunt dus bij mij terecht met vragen over procedures en regels en voor het verkrijgen van informatie over verschillende projecten binnen Noordwijk die van belang zijn voor het bedrijfsleven.
  • Ook voor het bespreken van zaken als financiering, ondernemersklimaat en het starten van een eigen onderneming kunt u bij me terecht.

Het is natuurlijk ook mogelijk om dit gesprek op locatie te voeren zodat de gemeente zelf ook beter inzicht krijgt in het reilen en zeilen van uw onderneming. Op die manier kunnen wij een bijdrage leveren in het zo optimaal mogelijk faciliteren van onze ondernemers.

Doel van de functie

Als bedrijfscontactfunctionaris kun je niet altijd kant en klare oplossingen bieden voor problemen of knelpunten. Ook bemoei ik me niet met de inhoudelijke aspecten van de besluitvorming.
Waar de ondernemer zich aan moet houden of waar hij of zij recht op heeft, wordt uiteindelijk bepaald door het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of in sommige gevallen door een andere verantwoordelijke instantie, bijvoorbeeld de provincie of het Rijk.
Het is dan wel van belang dat je als ondernemer goed geïnformeerd bent zodat je weet waar je aan toe bent. Daar zie ik vooral de rol van de bedrijfscontactfunctionaris.

Contactgegevens

Mevrouw S. (Sindy) van Leeuwen
Telefoon (071) 36 60 281
Mobiel (06) 39 75 51 59
E-mail bedrijvenloket@noordwijk.nl