Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen over onder andere de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Gaat de gemeente Noordwijk vluchtelingen uit Oekraïne opvangen?

Elke veiligheidsregio heeft van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om 2000 opvangplekken te organiseren voor de Oekraïense vluchtelingen. In de gemeente Noordwijk vangen we op 4 noodopvanglocaties Oekraïense vluchtelingen op. In Noordwijk heeft de Maria ter Zeekerk woonruimte aangeboden in het woonhuis wat naast de kerk staat. In het oude politiebureau aan Dijkzicht 1 in Noordwijkerhout vangen we 18 vluchtelingen op. We vangen ook vluchtelingen op bij de Protestantse Kerk Noordwijk in de Hoofdstraat in Noordwijk. Sinds 15 mei vangen we vluchtelingen op in het Achmeagebouw. Hier zijn 20 units gereed gemaakt voor bewoning. Per unit vangt de gemeente 4 vluchtelingen op.

Is er een inloopspreekuur waar Oekraïense vluchtelingen terecht kunnen met vragen?

Welzijnskwartier organiseert wekelijks een inloopspreekuur voor Oekraïense vluchtelingen die in de gemeente Noordwijk verblijven. Deze bijeenkomst vindt elke donderdag plaats van 19.30 – 21.00 uur in het Achmeagebouw in Noordwijk. Het adres is: van de Mortelstraat 4.  Tijdens deze bijeenkomst is een medewerker van Welzijnskwartier aanwezig voor het beantwoorden van vragen. 

Ik wil woonruimte aanbieden voor Oekraïnse vluchtelingen. Waar kan ik hiervoor terecht?

Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken en het is van belang dat gastgezinnen zich realiseren waar ze aan beginnen. We weten bijvoorbeeld niet hoe lang de oorlog gaat duren en hoe lang mensen opvang nodig hebben. De organisatie Takecarebnb heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen.

Voor meer informatie en het  aanmelden als gastgezin: takecarebnb.org 

Ik heb al eerder aan de gemeente doorgegeven dat ik woonruimte heb voor vluchtelingen. Wat moet ik doen?

De gemeente heeft aanbod van woonruimte geinventariseerd en dit doorgestuurd naar Takecarebnb. De inwoners die woonruimte beschikbaar hebben gesteld, ontvangen hierover een mail. 

De gemeente zet op dit moment in om de vluchtelingen zoveel mogelijk op gemeentelijke opvanglocaties op te vangen. Begeleiding en ondersteuning is met een centrale opvang beter aan te bieden.

Vangt u Oekraïense vluchtelingen op?

Heeft u Oekraïense vluchtelingen in huis, laat het ons weten. Het is belangrijk dat de vluchtelingen geregistreerd worden in de gemeente. U kunt hiervoor een mail sturen naar opvangoekraine@noordwijk.nl

Moeten Oekraïense vluchtelingen worden ingeschreven bij de gemeente?

Oekraïners die in de gemeente Noordwijk verblijven bij bijvoorbeeld familie of vrienden, moeten zich inschrijven bij de gemeente. Dit kan op het tijdelijke verblijfadres. Na inschrijving ontvangen zij een Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer is nodig voor het aanvragen van allerlei regelingen. Oekraïners die zich willen inschrijven moeten hiervoor zelf langskomen bij het gemeentehuis met een legitimatiebewijs, een paspoort of een identiteitskaart. Een afspraak hiervoor kan gemaakt worden met ons Klantcontactcentrum via 071 36 60 000.

Is er een nummer beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen als zij vragen hebben?

Het Rode Kruis heeft een Whatsapp-hulplijn geopend voor Oekraïners. Zij kunnen whatsappen met vragen. Het nummer is 06 48 15 80 53. Oekraïeners kunnen hun vragen stellen in het Engels, Russisch en het Oekraïens. Zij krijgen in de taal waarin ze het bericht sturen antwoord. 

Hebben Oekraïense vluchtelingen recht op medische zorg?

Ja, medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Er wordt geen bijdrage verwacht van de vluchteling zelf.

Per 1 juli 2022 treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Het declareren van de vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt daarmee vereenvoudigd. Ook hebben vanaf 1 augustus 2022 Oekraïnse vluchtelingen geen zorgverzekering meer nodig omdat zij onder de RMO vallen. Eerder afgesloten zorgverzekeringen door Oekraïnse vluchtelingen zullen worden beëindigd. Hierover wordt men per brief vooraf geïnformeerd. Zie ook Vluchtelingen uit Oekraïne: zorg en gezondheid op rijksoverheid.nl

Kunnen Oekraïense kinderen hier naar school?

In de regio zijn speciale scholen voor anderstalige leerlingen. Zij krijgen naast de reguliere vakken daar ook NT2 onderwijs. 

Kinderen in de kleuterleeftijd kunnen aangemeld worden op de reguliere basisschool op het moment dat er meer duidelijkheid is over de definitieve verblijfplaats.

Vervoer naar school

Naar de taalklassen kan taxivervoer geregeld worden wanneer dit echt noodzakelijk is. 

De ISK is met het openbaar vervoer bereikbaar. 

Hebben Oekraïense vluchtelingen recht op financiële ondersteuning door de Nederlandse overheid?  

Ja. Oekraïense vluchtelingen zelf hebben recht op leefgeld. Kijk voor het aanvragen van leefgeld op onze pagina Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen aanvragen. Meer informatie over werk en inkomen staat op de website van de Rijksoverheid

Let Op: Voor de mensen die een tijdelijke verblijfsvergunning hadden in Oekraïne, bijvoorbeeld omdat zij daar studeerden of werkten, geldt dat zij in Nederland vanaf 19 juli niet langer vallen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Dit geldt ongeacht of zij rechtstreeks uit Oekraïne komen, in hun eigen land zijn geweest of via een ander EU-land komen. Dit betekent dat deze zogeheten derdelanders niet langer aanspraak kunnen maken op gemeentelijke opvang, leefgeld, onderwijs en medische zorg. Meer info op website Rijksoverheid
 

Kunnen Oekraïense vluchtelingen hun geld inwisselen?

Sinds15 juni 2022 kunnen vluchtelingen uit Oekraïne hun geld inwisselen voor euro's.  Het gaat om een eenmalige mogelijkheid voor maximaal 10.000 hryvnia (ongeveer € 310,-) per persoon. Bij de omwisseling worden geen transactiekosten in rekening gebracht. De regeling gaat in 1e instantie gelden voor 3 maanden. Meer informatie (ook Oekraïens en Russisch) op refugeehelp.com

Ik wil graag hulpgoederen aanbieden. Waar kan ik terecht?

We merken dat veel Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Zilkers graag willen helpen, zowel inwoners, bedrijven en verenigingen. Om vraag en aanbod goed op elkaar aan te laten sluiten, hebben we op samen.noordwijk.nl  een digitaal prikbord ingericht. Heeft u fietsen over, kunt u helpen met taallessen of bent u juist op zoek naar bepaalde spullen voor de Oekraïense vluchtelingen, plaats dan een bericht op het platform of reageer op een bericht. Of stuur een mail naar initiatievenoekraine@noordwijk.nl

Waar kan ik mij aanmelden als vrijwilliger?

U kunt zich aanmelden bij Vluchtelingenwerk.

Ik wil geld doneren. Waar kan ik dat doen?  

U kunt terecht bij: