Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Als u een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u dit omzetten in een huwelijk. U gaat hiervoor samen naar de gemeente.

Om een geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk, ondertekent u de akte van omzetting. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op het moment dat u de akte ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken.

U kunt vragen om een ceremonie (bijvoorbeeld in de trouwzaal). Daarbij zijn geen getuigen nodig en u hoeft geen jawoord te geven. Wel worden er kosten in rekening gebracht.

Voor de kinderen die geboren zijn vóór de omzetting, verandert er niets. De omzetting heeft misschien wel gevolgen voor uw vermogen. Daarvoor moet u naar een notaris.

Wat kost het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk?

Aanvraag Locatie Prijs
Geen ceremonie - Gratis
Ceremonie op maandag t/m vrijdag tussen 10:00 - 16:30 uur Gemeentehuis Noordwijk/Noordwijkerhout € 389,-
Cermonie op zaterdag tussen 9:00 - 14:00 uur Gemeentehuis Noordwijk/Noordwijkerhout € 563,-
Ceremonie op maandag t/m zaterdag tussen 8:30 - 20:00 uur en
zondag tussen 13:00 - 20:00 uur
Anders dan gemeentehuis € 389,-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

  • U maakt eerst een afspraak bij de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.
  • U neemt uw geldige legitimatiebewijs mee.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.