Een bekende tot trouwambtenaar benoemen

U kunt u laten trouwen of het partnerschap laten registreren door een bekende. U vraagt dit aan bij de gemeente waar u wilt trouwen of het partnerschap laat registreren.

U kunt een familielid, vriend of kennis vragen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken. Deze persoon wordt benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs). Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Alleen de speech door uw eigen trouwambtenaar

Wilt u de kosten voorkomen, of uw beoogde trouwambtenaar voldoet niet aan de voorwaarden? Dan kunt u ook de speech laten verzorgen door de persoon van uw keuze, maar dan wordt het officiële gedeelte (het ja-woord en ondertekenen van de akte) door een babs van de gemeente Noordwijk gedaan. Dit spreekt u vooraf helemaal door met onze babs.

Per gemeente zijn de mogelijkheden om een eigen trouwambtenaar te laten benoemen verschillend. In de gemeente Noordwijk gelden de volgende voorwaarden:

 • De babs voor 1 dag heeft een geldige benoeming en is beëdigd bij de Rechtbank. Dat moet aangetoond worden door een kopie van het benoemingsbesluit en een kopie van de beëdiging bij de aanvraag bij te voegen of;
 • De babs voor 1 dag heeft een opleiding tot trouwambtenaar gevolgd. Dit moet aangetoond worden door het inleveren van een certificaat van deelname. De kosten voor de opleiding zijn voor eigen rekening en kunnen variëren van € 350,- tot wel € 700,-. Er zijn verschillende bedrijven/opleidingsinstituten die deze (veelal eendaagse) cursussen verzorgen. Vervolgens moet de babs beëdigd worden bij de Rechtbank in Den Haag. Hiervoor maken wij in samenspraak met de babs een afspraak bij de Rechtbank.
 • Het verzoek moet uiterlijk 3 maanden voor de huwelijksdatum door de gemeente Noordwijk zijn ontvangen.
 • De babs voor 1 dag krijgt geen vergoeding van de gemeente Noordwijk en ook worden er geen reiskosten vergoed.

Wat kost een eenmalige benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs)?

Aanvraag Prijs
Eenmalige benoeming babs zonder beëdiging € 76,75
Eenmalige benoeming babs met beëdiging € 153,40

Het tarief voor de huwelijksvoltrekking blijft onveranderd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Stuur uw verzoek naar de gemeente waar u wilt trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren. Voor de gemeente Noordwijk gebruikt u het formulier Verzoek benoeming babs voor 1 dag. Dit formulier kunt u downloaden en aan ons toesturen.

De volgende bijlagen moeten worden bijgevoegd:

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de beoogde babs.
 • In het geval de trouwambtenaar al eerder benoemd is bij een andere gemeente:
  • Kopie van een geldig benoemingsbesluit van de gemeente waar de trouwambtenaar werkzaam is.
  • Kopie van het proces-verbaal van beëdiging.
 • In het geval de trouwambtenaar niet eerder benoemd is geweest:
  • Kopie van het certificaat van de opleiding tot trouwambtenaar worden bijgevoegd.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.