Aangifte doen van overlijden in het buitenland

Aangifte van overlijden in het buitenland doet u in de gemeente waar de overledene stond ingeschreven. De begrafenisondernemer kan dit ook voor u doen. De gemeente verwerkt het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). Zo zijn alle overheidsorganisaties automatisch op de hoogte.

Maak online een afspraak (gratis)

Zaken regelen

Als iemand in het buitenland overlijdt, moet u (ook in het buitenland) zaken regelen. De Nederlandse ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kan u daarbij helpen. Meer informatie kunt u vinden op rijksoverheid.nl

Aanpak

U doet aangifte van overlijden bij de gemeente waar de overledene stond ingeschreven. Is dit in de gemeente Noordwijk? Maak dan een afspraak bij ons. Maak online een afspraak (gratis). Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. U neemt mee:

  • Uw geldige legitimatiebewijs.
  • Overlijdingsakte uit het buitenland. Is de akte opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Duits, Engels of Frans? Laat deze akte dan eerst vertalen door een beëdigd vertaler. U moet het originele document en de vertaling laten legaliseren.

Kosten

Aangifte doen van overlijden is gratis.