Grafuitgifte

Gemeente Noordwijk is beheerder van de gemeentelijke begraafplaats. U kunt voor een bepaalde periode een graf huren. Na deze periode kunt u dit recht verlengen. Hiervoor vraagt u grafrechten aan.

Formulier aanmelden begrafenis, bijzetting urn, gebruik opbaarkamer, gebruik aula (pdf) downloaden

Afstand doen van het graf

Wilt u het recht niet verlengen? Dan kunt u ook afstand doen van uw graf. Dit doet u door een afstandsverklaring in te leveren bij de gemeente.

Overschrijven graf

Is de huurder van het graf overleden? Dan kunt u het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen 1 jaar na overlijden van de huurder.

Op de gemeentelijke begraafplaats bestaan 2 soorten graven en de mogelijkheid tot bijzetting. Het is van groot belang dat u hierin een weloverwogen keuze maakt. 

  1. Een graf met uitsluitend recht (familiegraf of eigen graf). Een persoon koopt het grafrecht voor een graf waar 3 personen in begraven kunnen worden of 3 urnen. Deze persoon is rechthebbende en kan met uitzondering van anderen keuzes maken over o.a. bijzetting, gedenkstenen en het verlengen of overdragen van de grafrechten.
  2. Een graf zonder uitsluitend recht (algemeen graf). In deze graven worden 3 personen begraven die geen familie van elkaar zijn of geen relatie met elkaar hebben. Dit graf is eigendom van de gemeente Noordwijk en blijft ten minste 10 jaar intact. Daarna kan de gemeente beslissen dat het graf geruimd wordt. Er zijn geen rechthebbenden die kunnen beslissen wat er met het graf gebeurt.
  3. Bijzetting na crematie in een urnennis. Op de gemeentelijk begraafplaats kunnen asbussen voor een periode van 20 jaar worden bijgezet in een urnnis in het columbarium. Er kunnen per urnennis maximaal 3 standaard asbussen worden bijgezet. In een urnenkelder kunnen maximaal 2 standaard asbussen worden bijgezet. Net zoals bij een graf met een uitsluitend recht is er sprake van een rechthebbende, die er voor kan kiezen de periode met 10 jaar te verlengen.

Kijk voor de kosten op de tarieventabel in de Verordening lijkbezorgingsrechten Noordwijk 2021.

Aanvraag voor een graf

Meestal doet de begrafenisondernemer de aanvraag voor een graf. U kunt dit ook zelf doen. U kunt hiervoor het formulier aanmelden begrafenis, bijzetting urn, gebruik opbaarkamer, gebruik aula (pdf) downloaden en ingevuld afgeven aan de beheerder van de gemeentelijke begraafplaats samen met het verlof van begraven/cremeren.

Aanmelden uitvaart

Voor het aanmelden van een begrafenis, bijzetting, gebruik van de aula of opbaarkamer, kunt u direct contact opnemen met de beheerder van de gemeentelijke begraafplaats via +31 (0)6 53 44 94 12. Dit nummer is ook bereikbaar voor meldingen tijdens het weekend en in de avonduren.

Overschrijven graf

Is de huurder van het graf overleden? Dan kunt u het graf overschrijven naar een familielid. U kunt hiervoor het formulier machtiging tot openen graf, urnenruimte en overschrijven uitsluitend recht (pdf) downloaden en ingevuld afgeven aan de beheerder van de gemeentelijke begraafplaats samen met het verlof van begraven/cremeren.