Grafruiming

De gemeente Noordwijk is beheerder van de gemeentelijke begraafplaats. De gemeente heeft het recht algemene graven te ruimen waarvan de wettelijke minimale grafrusttermijn van 10 jaar is verstreken. Bij particuliere graven heeft de gemeente het recht deze te ruimen als rechthebbenden hun grafrecht hebben laten verlopen.

De gemeente publiceert welke graven op de gemeentelijke begraafplaats geruimd gaan worden via het publicatiebord op de begraafplaats, de gemeenteberichten op onze website en in De Noordwijker en het Noordwijkerhouts Weekblad.

Rechthebbenden van het grafrecht ontvangen van de gemeente tijdig een signaleringsbrief waarin staat, dat de grafrechten kunnen worden verlengd of opgezegd.

Kijk voor de kosten op de tarieventabel in de Verordening lijkbezorgingsrechten Noordwijk 2021.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Na ontvangst van de signaleringsbrief kan de rechthebbende aangeven of het graf moet worden verlengd of opgezegd. Bij verlenging ontvangt de rechthebbende een factuur voor het verlengen van het grafrecht.