Begraven of cremeren

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan kunt u soms uitstel krijgen. Vraag het uitstel aan bij de gemeente.

Toestemming voor begraven of cremeren

U vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer.

Is de overledene door een onnatuurlijke oorzaak gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt u eerst toestemming aan de officier van justitie. Daarna vraagt u toestemming aan de gemeente.

Uitstel voor begrafenis of crematie

U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties:

  • Familieleden moeten uit het buitenland komen.
  • Het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf.
  • Slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na geboorte overleden is. 

Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

Aankoop van een grafrecht op een particulier graf of particuliere urnennis

Graven en urnennissen op de gemeentelijke begraafplaats worden slechts voor directe begraving en/of bijzetting uitgegeven. Het van te voren aankopen of reserveren van een graf of urnennis is niet mogelijk. Een grafrecht op een graf of urnennis wordt uitgegeven met een looptijd van maximaal 20 jaar. Na deze periode kan het uitsluitend recht worden verlengd met maximaal 10 jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan de gemeente. U hoeft dit niet zelf te doen. Uw uitvaartondernemer regelt alles rondom de begrafenis of crematie. Bijvoorbeeld:

  • aangifte doen van overlijden;
  • zorgen voor een kist voor de begrafenis;
  • zorgen voor een graf op een begraafplaats;
  • zorgen voor een urn voor de crematie;
  • uitstel vragen voor begrafenis of crematie.