As verstrooien

Na een crematie moet de as van de overledene 1 maand bewaard blijven, de urn blijft dan op het crematorium. Daarna beslist u wat u met de as wilt doen. Wilt u de as verstrooien? Verstrooien van as kan op een strooiveld, op open zee of op een voor u bijzondere plaats. Soms heeft u wel een ontheffing nodig.

Geen strooiveld in Noordwijk 

Het crematorium waar de uitvaart plaatsvindt, beschikt over het algemeen over een strooiveld. In de gemeente Noordwijk is geen strooiveld. 

Verstrooien op een bijzondere plaats 

U kunt ook kiezen om de as te verstrooien op een voor u bijzondere plaats. Daar moet u van tevoren wel toestemming voor krijgen van de eigenaar van de grond of de beheerder van het water. Dat geldt ook als de eigenaar of de beheerder een overheidsorganisatie is (zoals een gemeente of een waterschap). 

Verboden plekken voor het verstrooien van as in Noordwijk 

As mag volgens artikel 5:36 van de APV niet worden verstrooid op:

  • verharde delen van openbare plaatsen;
  • gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen;
  • het strand;
  • de zee (tot 1 km uit de kust);
  • sportterreinen;
  • kinderspeelplaatsen;
  • terreinen, in strijd met de wil van de rechthebbende.

Ontheffing kan worden verleend op grond van zeer bijzondere omstandigheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Voor ontheffing op grond van zeer bijzondere omstandigheden kunt u schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen.