Aangifte doen van overlijden

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Dit doet u voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt.

Online aangifte doen van overlijden door begrafenisondernemer (eHerkenning)

Of maak online een afspraak (gratis).

Vaak doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden namens de nabestaanden.

De gemeente zorgt ervoor, dat de Basisregistratie Personen (BRP) wordt aangepast.

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Gratis.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

U doet aangifte bij de gemeente waarin de persoon is overleden.

Begrafenisondernemer

Zo doet u aangifte van overlijden als u de begrafenisondernemer bent:

Zelf aangifte doen

Zo doet u zelf aangifte van overlijden:

 • U kunt langskomen op afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000 of maak online een afspraak. U neemt het volgende mee:
  • Uw geldige legitimatiebewijs.
  • Verklaring van overlijden (A-verklaring) en een doodsoorzaakverklaring (B-verklaring)¬†voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
  • Formulier van de begrafenisondernemer.
  • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de officier van justitie.
  • Als een crematie of begrafenis moet worden uitgesteld: een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een dokter.
  • Als er een sectie moet plaatsvinden: verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester.
  • Eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen.

Doe de aangifte voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt.

Woonde de overleden persoon in een andere gemeente? U hoeft het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente. Dit doet de gemeente waarin de persoon overleden is.