Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

Ouderlijk gezag of voogdij hebben, betekent dat u beslissingen mag nemen over een kind.

Ouderlijk gezag

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag.

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u niet automatisch samen het gezag, maar alleen de moeder. De vader of duomoeder kan ouderlijk gezag aanvragen. Let op: door uw kind te erkennen, heeft de vader of duomoeder nog geen ouderlijk gezag. Ouderlijk gezag vraagt u apart aan.

Voogd

Een voogd krijgt het gezag over het kind als de ouders niet meer voor het kind kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als beide ouders overlijden. Ouders kunnen iemand als voogd van hun minderjarige kind benoemen. Ook een rechter kan iemand als voogd aanwijzen.

Ouderljk gezag

De voorwaarden voor het aanvragen van ouderlijk gezag leest u op rechtspraak.nl

Voogd

De voorwaarden voor het aanwijzen van een voogd leest u op rijksoverheid.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rechtspraak via het telefoonnummer +31 (0)88 36 16 161.

U krijgt binnen 2 weken een bevestiging thuisgestuurd. 

Zo vraagt u ouderlijk gezag aan:

Zo wijst u een voogd aan: