Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

Ouderlijk gezag of voogdij hebben, betekent dat u beslissingen mag nemen over een kind. 

Online ouderlijk gezag aanvragen via rechtspraak.nl (DigiD)

Online een voogd aanwijzen via rechtspraak.nl (DigiD)

Ouderlijk gezag

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? En krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag.

Niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u niet automatisch samen het gezag, maar alleen de moeder. De vader of duomoeder kan ouderlijk gezag aanvragen. Let op: door uw kind te erkennen, heeft de vader of duomoeder nog geen ouderlijk gezag. Ouderlijk gezag vraagt u apart aan.

Voogd

Een voogd krijgt het gezag over het kind als de ouders niet meer voor het kind kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als beide ouders overlijden. Ouders kunnen iemand als voogd van hun minderjarige kind benoemen. Ook een rechter kan iemand als voogd aanwijzen.

Voorwaarden

Ouderlijk gezag

De voorwaarden voor het aanvragen van ouderlijk gezag leest u op rechtspraak.nl/onderwerpen/gezag 

Voogd

De voorwaarden voor het aanwijzen van een voogd leest u op rechtspraak.nl/onderwerpen/voogdij

Aanpak

Ouderlijk gezag

U kunt ouderlijk gezag aanvragen op de volgende manieren: 

Voogd

U kunt een voogd aanwijzen op de volgende manieren: 

Afhandeltermijn

U krijgt binnen 2 weken een bevestiging thuisgestuurd.

Meer informatie

Bel voor meer informatie met Rechtspraak via het telefoonnummer +31 (0)88 36 16 161.