Burgerservicenummer

Een burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer. Iedereen die staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente heeft een BSN.

Iedereen heeft een uniek persoonsnummer: het burgerservicenummer (BSN). U hoeft het nummer niet aan te vragen. Als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente krijgt u het automatisch.

Met het BSN (opvolger van het sofinummer) kunt u bij elk loket van de overheid terecht, zoals de gemeente. Ook zorgaanbieders en zorgverzekeraars maken gebruik van het burgerservicenummer.

Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.

Woont u niet in Nederland? U kunt zich laten inschrijven als niet-ingezetene bij een RNI-loket. U krijgt dan een BSN.

Gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Heeft u nog geen burgerservicenummer (BSN)? U krijgt het BSN wanneer u zich voor het eerst inschrijft bij een Nederlandse gemeente. Uw kind krijgt een BSN bij de geboorteaangifte. De gemeente stuurt het BSN dan automatisch op. 

Woont u niet in Nederland en wilt u een BSN? Neem dan contact op met een RNI-loket. Kijk voor de gemeenten met een RNI-loket op rijksoverheid.nl