Buitenlandse kinderen adopteren

U kunt alleen of als (homoseksueel) paar een kind uit het buitenland adopteren. Hiervoor heeft u een beginseltoestemming nodig. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier van Stichting Adoptievoorzieningen.

U kunt een kind adopteren uit het buitenland. Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u (en eventueel uw partner) en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de familieband tussen het kind en de biologische ouders.

Voor meer informatie en begeleiding kunt u terecht bij de Stichting Adoptievoorzieningen.

De voorwaarden voor het adopteren van een buitenlands kind zijn onder andere:

  • U woont in Nederland.
  • U bent niet ouder dan 42 jaar op het moment dat u beginseltoestemming aanvraagt.
  • U laat zich medisch keuren. Uw gezondheid vormt geen bezwaar voor adoptie.

Een land kan zelf ook voorwaarden stellen aan adoptie. Wilt u als paar van hetzelfde geslacht een kind uit het buitenland adopteren? Dan moet het land dit goed vinden.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden voor adoptie uit het buitenland op Rijksoverheid.nl.

Zo start u met het adoptieproces:

  • U vraagt de beginseltoestemming aan via de Stichting Adoptievoorzieningen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid beslist of u de toestemming krijgt.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Voorstraat 42

2201 HW Noordwijk

Telefoon: (071) 36 60 000 Klantcontactcentrum

gemeente@noordwijk.nl

Uitgelicht