Achternaam voor uw kind kiezen

Krijgt u een 1e kind? Dan kunt u bij de gemeente aangeven welke achternaam uw kind krijgt: uw achternaam of die van uw partner. Voor de geboorte of bij de geboorteaangifte geeft u de naamskeuze aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Maak online een afspraak (gratis)

U kunt alleen bij uw 1e kind de achternaam kiezen. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw 1e kind. Het maakt hierbij niet uit of het 1e kind is geboren, erkend of geadopteerd of dat sprake is van gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.

Doet u geen naamskeuze? Dan bepaalt het feit of u getrouwd bent of niet de achternaam van uw kind:

  • Bent u getrouwd, dan krijgt uw kind bij de geboorteaangifte de achternaam van de vader.
  • Bent u getrouwd en wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt? De vader en moeder moeten dan een verklaring afleggen bij de burgerlijke stand.
  • Bent u niet getrouwd, dan krijgt uw kind de achternaam van de moeder. Dit geldt ook voor ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
  • Bent u niet getrouwd en wilt u dat uw kind de achternaam van de vader krijgt? De vader moet het kind dan erkennen, waarbij de vader en moeder een verklaring afleggen bij de burgerlijke stand.
  • Bepaalt u de naamskeuze bij erkenning van uw kind? Deze keuze wordt vastgelegd in de akte van erkenning.

Zo geeft u aan welke achternaam uw kind krijgt:

  • U maakt eerst een afspraak bij de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000 of maak online een afspraak (gratis).
  • U en uw partner moeten beide langskomen met een geldig legitimatiebewijs.

Let op! Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. U kunt daarom het best al vóór de geboorte samen naar de gemeente gaan.