Veelgestelde vragen aan gemeente

Veelgestelde vragen aan gemeente in verband met corona over o.a. afval, milieustraten, zzp'ers, balies, huwelijken, sport, noodverordening en evenementen.

Afval en milieustraten

Wordt mijn huisvuil nog opgehaald?

Ja, uw huisvuil wordt opgehaald volgens de normale dienstregeling.

Zijn de milieustraten in Katwijk en Noordwijkhout open?

Ja, de milieustraat op locatie Katwijk en de milieustraat op locatie Noordwijkerhout zijn op de normale openingstijden open. Er worden echter nog maar een beperkt aantal voertuigen tegelijkertijd toegelaten.

Kan ik grofvuil op laten halen in de woonplaats Noordwijk?

Ja, maar er wordt minder grofvuil opgehaald. Dit geldt ook voor ijzer en elektrische apparaten.

Ondernemen

Ik ben zzp’er en mijn inkomen valt nu weg, wat kan ik doen?

U kunt een tijdelijke uitkering aanvragen. Neem hiervoor contact op met de ISD Bollenstreek.

Ik ben ondernemer, waar kan ik terecht voor informatie? 

Kijk op onze pagina Informatie voor ondernemers of bel met het KVK Coronaloket via +31 (0)800 21 17.

Burgerzaken, balies en loketten

Kan ik binnenlopen zonder afspraak bij de publieksbalies?

Nee, u kunt alleen op afspraak langskomen. Maak online een afspraak (gratis) of bel voor een afspraak met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Kan ik een document (identiteitskaart, paspoort en rijbewijs) aanvragen?

Ja, echter alleen op afspraak (ook ophalen kan alleen op afspraak). Maak online een afspraak (gratis) of bel voor een afspraak met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Voor een aanvraag aan de balie heeft betaling met pin onze voorkeur.

Kan ik overige burgerzaken regelen zoals uittreksels aanvragen en verhuizing doorgeven?

Ja, dit kan online en anders op afspraak. Maak online een afspraak (gratis) of bel voor een afspraak met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Voor een aanvraag aan de balie waarvoor betaald moet worden, heeft betaling met pin onze voorkeur.

Waar moet ik, in verband met het coronavirus, rekening mee houden als ik een afspraak heb gemaakt?

Houdt rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Annuleer of verzet uw afspraak als u klachten heeft die kunnen wijzen op corona zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, koorts, benauwdheid en plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Annuleer of verzet uw afspraak als iemand in uw gezin koorts en/of benauwdheid heeft.
 • Kom zo veel mogelijk alleen naar uw afspraak.
 • Kom precies op het tijdstip waarop u de afspraak hebt.
 • Draag een mondkapje in het gemeentehuis.
 • Houdt u aan de maatregelen van het RIVM om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
 • Betaal zo veel mogelijk met pin.

Welke coronamaatregelen gelden er voor een huwelijk?

Vanaf 14 oktober 2020 geldt, dat er bij een huwelijk maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. Dit is inclusief kinderen en exclusief personeel, trouwambtenaar en bode. Gasten moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Deze maatregelen zijn in ieder geval tot en met 10 november 2020 van kracht. Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl

Kan ons huwelijk doorgaan in het gemeentehuis?

Ja, in de Oude Raadzaal van gemeentehuis Noordwijk kunt u 23 gasten meenemen (exclusief bruidspaar) en in de trouwzaal van gemeentehuis Noordwijkerhout kunt u 16 gasten meenemen (exclusief bruidspaar). De trouwambtenaar en bode tellen hierbij niet mee. 1,5 meter afstand geldt ook in de trouwzalen.

Kan ons huwelijk doorgaan in een externe locatie?

Trouwt u in een andere locatie dan de gemeentehuizen? Neem dan alstublieft contact op met de trouwlocatie. Zij kunnen u precies vertellen of zij nog geopend zijn.

Kunnen wij ons huwelijk verzetten of van locatie wijzigen?

Ja, dat kunnen wij kosteloos voor u regelen. Neem hiervoor contact op met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Trouwt u in een andere locatie dan de gemeentehuizen? Neem dan eerst contact op met de trouwlocatie om een nieuwe datum vast te stellen.

Kan ik binnenlopen bij het Lokaal Loket Noordwijk, het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout en het spreekuur van het Sociaal Wijkteam Noordwijk?

Het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout en het spreekuur van het Sociaal Wijkteam Noordwijk zijn gesloten. U kunt bellen of mailen. Vanaf 15 juni 2020 kunt u het Lokaal Loket Noordwijk weer bezoeken, echter alleen op afspraak (gratis). 

Is Parkeerservice Noordwijk open?

Ja, u kunt weer langskomen of online een parkeervergunning aanvragen.

Kan ik een afspraak maken voor het Bouwloket van de Omgevingsdienst West-Holland, locatie gemeentehuis Noordwijk?

Nee, ze houden geen spreekuur. U kunt bellen of mailen.

Sport

Wat zijn in het kort de regels voor sport?

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, gelden er nieuwe maatregelen voor sport. In het kort zijn de spelregels voor het sporten vanaf 14 oktober 2020 22:00 uur:

 • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • Sportkantines zijn gesloten.
 • In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven. 
 • Kleedkamers bij zwemgelegenheden kunnen wel open blijven.
 • Voor het bewegingsonderwijs zijn voor het gebruikmaken van kleedkamers geen wijzigingen. Daarvoor geldt dus dat de bestaande situatie gehandhaafd kan worden.
 • Sportwedstrijden zijn verboden.
 • Jongeren tot en met 17 jaar mogen gewoon trainen. Binnen en buiten gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand.
 • Maximaal 4 personen mogen met elkaar sporten in een groepje.
 • Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
  • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • zij niet mengen.
 • Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
  • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • zij niet mengen.
 • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Er worden geen wedstrijden gespeeld. Kinderen met klachten blijven thuis.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Danssport kan/mag alleen binnen 1,5 meter als er sprake is van dans in de vorm van een culturele uiting (ballet en dergelijke).

Zijn wedstrijden en toernooien toegestaan?

Nee, wedstrijden zijn voorlopig verboden, dus de competitie ligt even stil. Dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten. Wedstrijden leiden tot veel extra reisbewegingen en sociale contacten. Daarom is besloten om voorlopig alle wedstrijden stil te leggen.

Zijn andere vormen van sporten toegestaan?

Kinderen en jeugd tot 18 jaar die meedoen aan juniorencompetitie kunnen nu onderling trainingswedstrijdjes spelen. Junioren mogen ook teamtrainingen volgen op de sportaccommodatie.
Boven 18 jaar en ouder mag alleen individueel of in vast teamverband van maximaal 4 personen gesport worden op de sportaccommodatie. Een groep van personen moet onderling 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar in acht nemen.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen ook voor de sport?

Voor kinderen en jeugd die in juniorencompetities uitkomt, geldt dit niet. De gezelschapsgrootte van4 personen geldt bij het sporten wel voor senioren vanaf 18 jaar. Een teamtraining kan alleen plaatsvinden in groepjes van maximaal 4 personen met inachtneming van 1,5 meter afstand. Het is wel de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Zijn er specifieke regels voor de groepen van maximaal 4 personen?

Ja, maar tijdens het sporten alleen van toepassing voor senioren van 18 jaar en ouder:

 • bij teamsporten voor senioren kan het hele team trainen, verdeeld in groepjes van maximaal 4 personen;
 • in die groep van maximaal 4 personen moet men 1,5 afstand houden ten opzichte van elkaar;
 • het moet herkenbaar zijn welke sporter bij welk groepje hoort;
 • voor binnen geldt dat er maximaal 30 personen per afzonderlijke ruimte aanwezig mogen zijn, inclusief trainer/begeleider;
 • voor buiten gelden geen maximum aantallen; de 1,5 meter in combinatie met de grootte van het sportoppervlak is hierin leidend;
 • kinderen en jeugd die vallen onder juniorencompetities zijn uitgezonderd van groepjes van 4 en maximaal 30 personen;
 • wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal 30 personen en voor sporters vanaf 18 jaar de 1,5 meter en groepjes van 4 personen;
 • de trainer/begeleider telt binnen niet mee bij maximum aantal van 4 personen, wel bij het totale aantal van 30 personen;
 • voor personen vanaf 18 jaar die buiten in de openbare ruimte sporten geldt een maximum van 4 personen, inclusief begeleider/trainer.

Stuur een mail naar het Sportloket en geef duidelijk aan hoe je dit aanpakt. 

Wie bepaalt wat topsporters zijn?

In overleg met NOC*NSF en de KNVB is een uitzondering gemaakt voor alle topsporters met een status en voetballers uit de Eredivisie en eerste divisie. Het gaat om een selecte groep van ongeveer 1000 voetballers en ongeveer 1000 topsporters uit overige sporten.

Waarom is publiek niet meer toegestaan?

De besmettingscijfers zijn zo zorgwekkend, dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek. Daarom is publiek niet meer toegestaan bij amateurwedstrijden en profsportwedstrijden.

Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken?

Nee, dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

Voor welke (niet horeca) activiteiten kunnen we de sportkantine wel gebruiken? 

Wij adviseren dringend om de sportkantine zoveel mogelijk niet te gebruiken. Met uitzonderingen voor wedstrijdsecretariaat, bestuurskamer en operationeel commissie overleg.

Kan er gesport worden in horecagelegenheden? Zijn zogenaamde ‘horecasporten’ mogelijk in sportkantines?

Sportbeoefening in horeca kan niet, want de horeca is gesloten. Is er op dezelfde locatie een speciale accommodatie voor sport (bijvoorbeeld een biljartclub) dan is daar sportbeoefening mogelijk als het lokaal gezag daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven en met inachtneming van de regels.

Is een mondkapje verplicht op de sportaccommodatie?

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.

Noodverordening

Waar vind ik de coronamaatregelen die gelden in onze regio?

In de noodverordening COVID-19 VRHM staan de maatregelen die gelden in onze veiligsheidsregio Hollands Midden. Kijk op vrhm.nl voor meer informatie en de geldende noodverordening.

Overige vragen

Waar vind ik meer informatie over evenementen in coronatijd?

Kijk op onze pagina Een evenement organiseren onder 'Evenementen in coronatijd'.

Waar kan ik helpen of hulp vragen?

Kijk op onze pagina Sociale initiatieven. Daar vindt u informatie over lokale- en landelijke initiatieven.

Waar vind ik begrijpelijke informatie voor laaggeletterden of mensen met een licht verstandelijke beperking?

Bent u op zoek naar betrouwbare en begrijpelijke informatie voor laaggeletterden of mensen met een licht verstandelijke beperking? Kijk dan op corona.steffie.nl

Waar kan ik de app CoronaMelder downloaden?

In de App Store en Google Play staat de app CoronaMelder voor u klaar. Het downloaden van de app is vrijwillig. Lees voor meer informatie ons nieuwsbericht over de app CoronaMelder.

Waar kan ik nog meer vragen stellen?

Staat uw vraag er niet bij? Bel dan naar ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.