OpenUp = Met elkaar

Wat een jaar heeft u achter de rug. Een periode die zich moeilijk laat omschrijven. Uitdagend is het in ieder geval. Ik ben mij direct bewust dat die omschrijving een eufemisme is voor de manier waarop u en met u vele anderen het afgelopen jaar heeft beleefd.

Ook de komende periode wordt een uitdagende tijd. We hebben elkaar daarin nodig. Daarom zoek ik u wat vaker rechtstreeks op. Via deze column deel ik onze gezamenlijke uitdagingen. Gezamenlijk, want we willen allemaal en met elkaar zo snel mogelijk terug naar een normale wereld. Het Noordwijk van voor corona. Dat gaat natuurlijk niemand snel genoeg. 

Wat kan er komende periode wel? En wat is er voor nodig om (weer echt) te kunnen ondernemen, sporten en genieten? U heeft daar vast ideeën over. Andere inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties ook. Wij ontvangen uw ideeën graag. Nog belangrijker: wat doen we ermee? Zijn ze goed en realiseerbaar? Dan moet er ook snel een beslissing genomen worden.

Daarom heeft de gemeente de “versnellingstafel” ingericht. Een opgaveteam bestaande uit alle leidinggevenden van de verschillende disciplines binnen de gemeente, de gemeentesecretaris en ikzelf. Wekelijks komen we bij elkaar. Ons doel: knopen doorhakken, zaken mogelijk maken en daarmee bijdragen aan de gezamenlijke OpenUp. 

Het voorbeeld van het parkeervignet voor horecaondernemers die aan huis bezorgen kent u al. Ook is er deze week een gezamenlijk initiatief van binnensporters en verenigingen door ons versneld. Eind april 2021 bouwen we bij het sportpark Duinwetering een tijdelijke tent op. Muziekverenigingen, ballet en koren zijn er welkom. Net als binnensporters. We nodigen partijen uit. Verenigingen die interesse hebben kunnen ons dat laten weten. 

Via de versnellingstafel werden in een keer alle aspecten (geluid, (brand)veiligheid, verkeer, besmettingsrisico et cetera) gewikt, gewogen en afgedaan. Ook de financiële gemeentelijke bijdrage werd in nog geen 24 uur op orde gemaakt. Versnellen omdat we er juist nu voor de samenleving willen zijn. De tent is echt tijdelijk. Want we kijken uit naar verruiming die deze voorziening straks weer overbodig maakt.

Deze week ontving ik een idee vanuit de retail. Geïnspireerd door een pilot in een andere gemeente. Doel: het winkelen in deze tijd meer toegankelijk, eenvoudiger, leuker maken. Hier beslissen we aanstaande dinsdag direct over. Zo kunnen we snel duidelijkheid bieden en hoeft niemand lang op een antwoord te wachten. Dat is nodig in deze tijd. Omstandigheden kunnen veranderen en wij moeten daar als gemeente snel op in kunnen spelen. 

De OpenUp-kar trekken we natuurlijk niet alleen. We hebben er iedereen bij nodig. Mijn uitnodiging aan ondernemers is dan ook: kom met een idee. Het liefst eentje waar een grote groep ondernemers van profiteert. Zoals het idee van de retail-collega of een idee om ook de horeca-collega’s die geen terras hebben, toch een kans te geven van de kleine versoepeling die eraan zit te komen gebruik te maken. Een groot gezamenlijk terras misschien?

Graag sta ik ook stil bij het psychologisch effect. Nu we met elkaar moeten constateren dat het handelingsperspectief dat het Rijk ons biedt te weinig tegemoetkomt aan wat we nodig hebben, moeten we het zelf doen. Bepaal dus uw eigen doorkijk en uw eigen horizon. Dat is goed voor de mindset. En Noordwijk kan het als geen ander. Er zit namelijk ongelooflijk veel ondernemerschap, kennis en creativiteit in onze gemeente. Bij ondernemers, inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties. 

Versnellen is niet snel overal “ja” op zeggen. Misschien moeten we “nee” verkopen of accepteren. Daar is de versnellingstafel ook tegenaan gelopen. Onlangs moesten we nog “nee” accepteren uit de veiligheidsregio voor een idee van Youngpwr. Zij wilden graag een fieldlab evenement voor jongeren organiseren op het strand. Dat hebben we nu niet van de grond gekregen. Maar misschien op een ander moment wel. Die kansen komen er. Daar zijn we alert op. Via regionale overleggen zoals de veiligheidsregio monitoren we actief fieldlab mogelijkheden en zitten we kort op de bal. 

Ik kijk uit naar uw ideeën en treed graag in contact. Misschien kunnen dingen vandaag nog niet. Laten we dan alvast voorbereid zijn en met elkaar klaarstaan als er binnenkort wel meer ruimte is.

Roberto ter Hark
Wethouder Gemeente Noordwijk