Extra terrasoppervlak als vertrouwen in jullie aanpak

Wat gaat het snel. De OpenUp is gestart. En wat een verschil. Bij het schrijven van mijn vorige column was er nog geen groen licht van de rijksoverheid voor versoepelingen. Er werd zelfs uitstel gemeld.

Dat raakte ons. Alweer een Koningsdag in Noordwijk zonder Grentpop. Geen gezellig drankje op het terras. Geen uitbundig volksfeest. Maar onze Oranjeverenigingen hebben toch kans gezien om kleinschalige activiteiten te organiseren. In veel straten heb ik de vlag en wimpel zien hangen. Ook zag ik kinderen op kleedjes buiten spulletjes verkopen. ’s Avonds zag ik veel foto’s voorbij komen van dorpsgenoten die in huiskamers via livestreams van muziek genoten. Ondanks alle beperkingen hebben we er in onze gemeente toch iets gezelligs van gemaakt. Dat kenmerkt onze gemeente en ook u als ondernemers. 

We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en kijken naar elkaar om. Ik ben ervan overtuigd dat dit er ook voor zorgt dat we ons goed aan de corona-richtlijnen weten te houden. In de gesprekken die ik met vele van u het afgelopen jaar heb gevoerd kwam dat vaak terug. ‘Laat ons verantwoordelijkheid nemen’ was de boodschap. Op ons terras, in ons restaurant, in onze winkel(straten). Daar kunnen wij situaties creëren waarbinnen mensen verantwoord kunnen genieten en zich toch aan de richtlijnen houden. Het reguleren is op deze manier makkelijker. Veel beter te doen dan in een park, het bos, het vrije strand of op een ruime kade aan een gracht. 

Ik geloof daarin. Dat jullie dat willen en kunnen. Samen moeten we scherp zijn op ongewenste situaties. Juist omdat die situaties ervoor kunnen zorgen dat het kleine beetje ruimte dat u heeft gekregen, weer wordt teruggedraaid. Omdat een aantal mensen vindt dat de richtlijnen niet voor hen gelden. 

Vindt u het moeilijk om mensen daarop aan te spreken? Laat u helpen door een BOA. Juist op dat soort momenten. Zij kunnen u ondersteunen. Ervoor zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. Zodat u kunt blijven ondernemen. Want eerlijk is eerlijk, die ruimte is geen vanzelfsprekendheid. Zeker niet gezien de discussies van afgelopen week. De dreigende code zwart in de zorg. 

Laten we er daarom samen voor zorgen dat die situatie niet ontstaat, dat we het onder controle houden. Diederik Gommers zei deze week in een interview dat niet de versoepelingen, maar het gedrag van mensen zorgt voor het hoge aantal besmettingen. Laten we samen alert blijven op dat verantwoordelijkheidsgevoel en waar nodig samen mensen aanspreken op hun gedrag.

Gelukkig is ook de eerste terrasjesdag van 2021 een feit. Een heerlijke zonnige dag. Velen van ons zouden het liefst de hele dag op een fijn terras willen zitten. En velen van u zouden dat terras wel de hele dag open willen hebben. Dat begrijp ik heel goed. Want ook al is een opening van 12:00 uur tot 18:00 uur beter dan niets: het is weinig. Natuurlijk wordt met enkel het terras en de beperkte openingstijden niet de omzet gegenereerd die onder normale omstandigheden mogelijk zou zijn op deze dagen. Maar de eerste stap is gezet en er gaan meer stappen volgen. 

Om horecaondernemers tegemoet te komen in deze versoepelingsfase, heeft de gemeente Noordwijk terrasuitbreidingen toegestaan. De meeste vergunningen zijn reeds afgegeven - 21 in totaal. Nog eens 4 aanvragen heeft de gemeente in behandeling. Bij elkaar veel extra vierkante meters voor terrassen waar mensen veilig kunnen genieten. Het gaat om het gevoel erachter. Wij vertrouwen jullie aanpak. 

Heeft u ook behoefte aan een groter terras, kan dat volgens u verantwoord, maar u heeft daar nog geen aanvraag voor ingediend? Stuur een mail met uw aanvraag eventueel voorzien van een situatietekening naar handhaving@noordwijk.nl. Waar een dergelijke aanvraag normaal 8 weken op beoordeling laat wachten, staan de collega’s van vergunningen klaar om maximaal binnen 10 werkdagen uitsluitsel te geven. 

Met het bestuur van uw vereniging heb ik deze week overleg. Daarin zal ik peilen wat de ideeën zijn voor die horecaondernemers die helaas bij hun onderneming geen ruimte hebben voor een terras. Hopelijk kunnen we samen ook voor hen iets betekenen. 

Nog een versoepeling waar iedereen naar uitkeek: winkelen hoeft niet meer volgens afspraak. Het kan weer spontaan! Ik ga daar zeker gebruik van maken. Natuurlijk gelden er nog steeds beperkingen voor het aantal mensen dat in de winkel aanwezig mag zijn. Maar het voelt toch als een bevrijding. Echt een drempel die weggenomen is. En voor de ondernemers een stuk minder rompslomp. Laten we hopen dat ook deze versoepeling leidt tot betere omzetten in onze winkelkernen.

De eerste stappen zijn gezet. Ik ben blij met dat kleine stukje meer bewegingsruimte voor u als ondernemer, voor onze inwoners en voor onze gasten. Het blijft belangrijk om juist nu met elkaar in gesprek te blijven. Het is een uitdagende periode vol afwegingen en keuzes waar we de komende periode volop mee te maken krijgen. We moeten er met elkaar doorheen. 

Goede ideeën, wensen, vragen? Laat het me weten. Dat kan natuurlijk via de bekende digitale kanalen. Het zou natuurlijk leuker zijn om u tegen te komen op een van de terrassen of in de winkel. Ik kan niet wachten op dit weekend! We zien elkaar in het dorp. Uiteraard op verantwoorde wijze en gepaste afstand. Want nogmaals: ik vertrouw op u.

Roberto ter Hark
Wethouder Gemeente Noordwijk