Informatie voor ondernemers

We begrijpen dat de maatregelen die getroffen zijn in verband met het coronavirus grote gevolgen hebben voor ondernemers in de gemeente Noordwijk. Ondernemers kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Met deze pagina proberen we u zoveel mogelijk (op weg) te helpen.

Hier kunt u terecht

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op rijksoverheid.nl en ondernemersplein.kvk.nl

Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het adviesteam van de Kamer van Koophandel via +31 (0)800 21 17. Dit telefoonnummer is gratis en op werkdagen bereikbaar van 8:30 - 17:00 uur.

Als ondernemer of zelfstandige zonder personeel (zzp'er) kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.

Werktijdverkorting/Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Het coronavirus valt niet onder het normale ondernemersrisico. Heeft u (tijdelijk) minder werk voor uw personeel, dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid (NOW). De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet.

U kunt nog geen NOW aanvragen. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt. Uiteindelijk kunt u de aanvraag doen bij de UWV. Hoe dat in zijn werk gaat, wordt zo snel mogelijk bekend. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming in de loonkosten.

Kijk voor meer informatie op ondernemersplein.kvk.nl/tijdelijke-noodmaatregel-overbrugging-voor-werkbehoud-now

Compensatieregeling: € 4.000,- voor direct getroffen ondernemers

Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte in de persconferentie van 17 maart 2020 bekend dat deze bedrijven op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van € 4.000,-. Dit is een gift. Later wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven in aanmerking komen. Het gaat in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken. Denk aan schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de eis van 1,5 meter afstand. Bij bedrijven in deze sectoren kunnen misgelopen orders moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. De RVO voert de regeling uit.

Verruiming borgstelling MKB

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van de rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Met de GO helpt het Rijk zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregeling bij RVO doen. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Vanaf 18 maart 2020 kunnen bedrijven gebruikmaken van deze extra module. Ook de aanvraag voor BL loopt via uw bank of financier. Meer informatie vindt u op rvo.nl 

Banken geven MKB-bedrijven half jaar uitstel van aflossing leningen

Kleinere ondernemingen met een financiering tot € 2.500.000,- kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Meer informatie.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Er komt een tijdelijke voorziening voor tenminste 3 maanden voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, waaronder zzp’ers. Deze is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Deze tijdelijke inkomensondersteuning levensonderhoud is voor een periode van maximaal 3 maanden. De hoogte van de inkomensondersteuning is maximaal ongeveer € 1.500,- per maand (netto) en is afhankelijk van uw inkomen en uw huishoudsamenstelling. De hoogte van het bedrijfskapitaal is een lening van maximaal € 10.157,-. Voor het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Daar vindt u ook een overzicht met veelgestelde vragen.

Uitstel betaling van belastingen

Werkgevers die kunnen aantonen, dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Dat liet het kabinet 12 maart 2020 weten in een brief aan de Tweede Kamer.

In de gemeente Noordwijk mogen ondernemers de aanslagen gemeentelijke belastingen in het laatste kwartaal van 2020 betalen. Het gaat om de OZB niet-woningen en de rioolheffing. Dit uitstel van betaling is automatisch verleend, u hoeft zelf geen actie te ondernemen. Daarnaast is besloten op dit moment geen voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 op te leggen.

Bedrijvencontactfunctionaris

De gemeente heeft een bedrijvencontactfunctionaris die ook in deze moeilijke tijden voor ondernemers klaar staat. De bedrijvencontactfunctionaris Arie Musch is via mail bereikbaar op a.musch@noordwijk.nl of telefonisch via +31 (0)71 36 60 000 of +31 (0)6 38 67 92 97.