Maatschappelijke Alliantie

De maatschappelijke alliantie is een groep van vertegenwoordigers uit sectoren in onze gemeente. De alliantie ontstond in tijden van corona waarin gezamenlijk werd gezocht naar oplossingen. Ook na corona blijft de alliantie met elkaar in contact over maatschappelijke kwesties.

Maak kennis met de alliantie

Binnen de maatschappelijke alliantie bespreken gemeente en maatschappelijke partners, bijvoorbeeld uit het onderwijs, de cultuursector, welzijn, verenigingsleven, retail, zorg, sport en horeca regelmatigde uitdagingen, zorgen en maatregelen die de huidige tijd met zich meebrengt. Wie zijn dat? Wat doen ze? Hoe doen ze dat? Wat hebben ze allemaal al bedacht? Benieuwd naar deze groep mensen? Bekijk de film die we hierover gemaakt hebben.

Bekijk de film over de bijeenkomst in december 2022 van de maatschappelijke alliantie:

Geïnteresseerd in de alliantie?

De maatschappelijke alliantie draagt bij aan maatschappelijk draagvlak binnen onze mooie gemeente. Bouwt jouw organisatie, bedrijf of vereniging ook actief mee aan de Noordwijkse samenleving en heb jij interesse om een keer deel te nemen aan de alliantie? Neem dan contact op met de secretaris van de maatschappelijke alliantie via gemeente@noordwijk.nl