Een monument of beeldbepalend pand verbouwen

Als u een monument of beeldbepalend pand wilt verbouwen, herstellen of wijzigen, dan heeft u een omgevingsvergunning voor een monument nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket online.

Omgevingsvergunning

Als u zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant wijzigingen wilt aanbrengen aan een monument, dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Het is ook mogelijk dat tuinen bij uw monument zijn beschermd en dat u wijzigingen wilt aanbrengen aan uw tuin, of dat u in het beschermd dorpsgezicht woont en uw (sloop)werkzaamheden op enige wijze effect hebben op het beschermde dorpsgezicht. Ook dan dient u een omgevingsvergunning aan te vragen.

De vergunningaanvragen voor monumenten en beeldbepalende panden worden beoordeeld door een onafhankelijke erfgoedcommissie. Deze commissie beoordeelt of de voorgestelde wijzigingen geen onevenredige schade aanrichten aan het monument. Wilt u vooraf kunnen inschatten of uw plan passend is bij het monument, dan kunt u een vooroverleg inplannen via het e-mailadres monumenten@noordwijk.nl of een principeverzoek indienen via het e-mailadres gemeente@noordwijk.nl (aan een principeverzoek zijn kosten verbonden).

Vergunningsvrij 

Het is mogelijk dat voor wijzigingen aan delen van het monument geen vergunning nodig is, omdat deze van bescherming zijn uitgesloten. Dit moet duidelijk blijken uit de redengevende omschrijving. Voor beeldbepalende panden geldt, dat er voor interne verbouwingen geen vergunning nodig is.

Normaal onderhoud aan een monument voor het behouden van de huidige staat, is ook vergunningsvrij. Dit betreft onder andere licht schuren en schilderen in dezelfde kleur, het vervangen van enkele dakpannen of het herstellen van verdwenen of aangetast voegwerk. Woont u in een gemeentelijk monument? Dan kan het zijn dat wij voor deze werkzaamheden subsidie mogen geven.

Twijfelt u of u voor de werkzaamheden die u gaat doen op basis van monumentale waarden een vergunning moet aanvragen, dan kunt u ook contact opnemen met de gemeente via het e-mailadres monumenten@noordwijk.nl Voor overige bouwkundige vragen bent u welkom bij het Bouwloket van de Omgevingsdienst West-Holland via het e-mailadres infobouwen@odwh.nl

Bijzonderheden

Wilt u weten of u in een monument woont of bent u op zoek naar bijvoorbeeld het monumentnummer? Kijk dan op de kaart van de gemeente Noordwijk.

Om een aanvraag goed te kunnen beoordelen, wordt u gevraagd om documenten te overleggen waaruit blijkt welke werkzaamheden u gaat verrichten en hoe u omgaat met de waardevolle elementen in een pand zoals:

  • bouwtekeningen van een (restauratie)architect en/of;
  • architectuurhistorisch rapport en/of bouwhistorisch rapport.

Voor vooroverleg dat specifiek gericht is op monumentale waarden, kunt u contact opnemen via het e-mailadres monumenten@noordwijk.nl

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van vergunninglening en bouwzaken overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor meer informatie kunt u kijken op odwh.nl of tussen 9:00 - 14:00 uur met het Bouwloket van de ODWH bellen via het telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200.

U kunt op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8:30 - 12:30 uur ook op afspraak terecht bij het Bouwloket in het gemeentehuis van Noordwijk te Voorstraat 42. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen via het telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200 of mailen via het e-mailadres infobouwen@odwh.nl

Voor een aanvraag van een omgevingsvergunning voor een monument gelden dezelfde termijnen als voor andere omgevingsvergunningsaanvragen. In principe moet binnen 8 weken op de aanvraag zijn beslist. Dit kan worden verlengd met 6 weken. Woont u in een rijksmonument? Dan kan de termijn in bepaalde gevallen 26 weken bedragen.

Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen en zo nodig, direct een vergunning aanvragen. Hierbij heeft u voor uzelf een DigiD nodig en voor een bedrijf een eHerkenning nodig.